Organizační struktura

V této sekci si ukážeme, jak definice nadřízenosti a podřízenosti u každé pracovní pozice určuje organizační strukturu společnosti. Přehledné zobrazení organizační struktury nabízí funkce Organizační struktura.

 

Postup →

1. Otevřete agendu Personální management [Naše firma: Testovací data].

2. Spusťte příkaz Organizační struktura ze seznamu funkcí Nástroje agendy.

3. Otevře se okno Organizační struktura (obr. a).

4. Pokud chcete zobrazit strukturu k určitému dni, zvolte v pravém horním rohu datum Dialog Kalendář

5. Zavřete okno Organizační struktura.

Okno zobrazující organizační strukturu

Obrázek a): Okno zobrazující organizační strukturu.

 

Navazující dokument

 

Související dokument