Výdej a fakturace zboží

V této sekci si vyzkoušíte fakturaci zakázky.

 

Postup →

5.1  Otevřete agendu Zakázky [Naše firma: Testovací data].

 

5.2  Spusťte příkaz Průvodce plněním zakázek... ze seznamu funkcí Nástroje agendy.

Funkce agendy Zakázky

 

Otevře se okno průvodce Plnění zakázek.

 

5.3  V sekci Výdej zvolte možnost Radio button - Přepínač Vystavit výdejky a vyskladnit.

 

5.4  V sekci Fakturace zvolte možnost Radio button - Přepínač Vystavit faktury.

 

5.5  Klepněte na tlačítko Vybrat položky

  • Průvodce zobrazí tabulku se seznamem všech položek zakázek, které lze vydat ze skladu.

 

5.6  Nyní chceme vydat pouze produkt Kávovar.

  • Zrušte zatržení všech položek klepnutím na tlačítko Zrušit výběr
  • Potom zatržítkem vyberte pouze položku s produktem Kávovar (zakázka pro firmu A - Storex).

 

5.7  Klepnutím na tlačítko Dokončit plnění vystavíte fakturu a vydáte zboží se skladu.

 

5.8  Otevře se okno Vystavené doklady a plněné zakázky obsahující seznam vystavených nebo upravených dokladů. Poklepejte na identifikátor (číslo dokladu) faktury. Otevře se detail vystavené faktury. Doklad můžete vytisknout nebo odeslat podle postupu, který jste si osvojili v návodu Vystavení faktury (bod 3.7).

 

5.9  Okno vystavených dokladů zavřete tlačítkem Zavřít

 

Jak vidíte, vystavení faktury je velmi jednoduché díky tomu, že funkce využila všechny informace z existující zakázky. Abychom zachovali přehlednost tohoto průvodce, prošli jsme jen základní metodu. Pominuli jsme podrobnější procesy řízení stavů zakázky, zálohovou fakturaci, částečnou fakturaci, oddělení výdeje zboží ze skladu od fakturace a řadu dalších způsobů, jak realizovat zakázky. Další možnosti vám rádi předvedeme na osobní prezentaci.

 

Navazující dokument