Vytvoření odpisových plánů

2. Vytvoření daňového odpisového plánu

2.1  Otevřete agendu Evidence majetku [Naše firma: Testovací data].

2.2  Poklepáním na identifikátor čísla majetku v zobrazení agendy otevřete záznam majetku, který jste založili v předchozím kroku.

2.3  Přejdete na kartu Daňové odpisy.

2.4  Vyberete způsob odpisu, který budete používat, například Rovnoměrný ComboBox - Nabídka

2.5  Majetek zatřídíte do odpisové skupiny dle zákona o dani z příjmů, například 2 ComboBox - Nabídka

2.6  Stisknete tlačítko Přepočítat

  • Odsouhlasíte rok, který je již uzavřený (tato volba slouží zejména při navádění počátečních stavů).

2.7  V dolní části karty Daňové odpisy vidíte připravený odpisový plán na celou dobu odepisování majetku.

  • Tvorba odpisů je popsána v samostatném kroku.

2.8  Nyní pokračujete bodem 3.

Záznam majetku, karta Daňové odpisy a odpisový plán

3. Vytvoření účetního odpisového plánu

3.1  Přesunete se na kartu Účetní odpisy.

3.2  Předpokládejme, že budete mít stejné účetní odpisy jako daňové. Vyberete proto volbu CheckBox - Zatržítko v pravém horním rohu karty.

  • Jestliže by výše účetních odpisů byla odlišná od daňových, pole se nezatrhává a vyplňuje se Doba odpisu (počet období, kdy se bude majetek odepisovat - tento údaj souvisí s dalším polem  bod 3.3).

3.3  Vedle neaktivního pole Doba odpisu zvolíte periodu odepisování Roky ComboBox - Nabídka – tzn. jak často budete o odpisech účtovat (měsíčně, čtvrtletně či ročně).

3.4  Stisknete tlačítko Přepočítat

3.5  V dolní části karty Účetní odpisy vidíte připravený odpisový plán na celou dobu odepisování majetku. Tvorba odpisů je popsána v samostatném kroku.

3.6  Záznam majetku uzavřete klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít

Záznam majetku, karta Účetní odpisy a odpisový plán

 

Navazující dokument