Instalace a nastavení pro průvodce Variem

Instalace

Vložte DVD do mechaniky počítače nebo spusťte samorozbalovací instalaci staženou z internetu. Spustí se instalační program. Nespustí-li se automaticky, spusťte Setup\Setup.exe ručně. Instalace se značně zjednoduší, když se vlastním nastavováním nebudete zabývat. Instalační parametry nechte nastaveny dle doporučených voleb a pokračujte klepnutím na tlačítko Další. Po dokončení instalace, klepnutím na tlačítko Zavřít, ukončíte instalaci a zároveň spustíte program Altus Vario.

 

Spuštění

Zobrazí se přihlašovací dialog (obr. 1):

  • Jméno: zvolte si svoje přihlašovací jméno. Doporučujeme zadat vaše jméno a příjmení (s diakritikou).
  • Heslo: libovolné heslo. Pro vyzkoušení programu Vario však můžete ponechat přihlašování bez hesla.
  • Klepnutím na tlačítko Přihlásit se se přihlásíte.

 

Při prvním přilášení se vytvoří váš uživatelský účet na základě zadaných údajů. Tento účet použijete při příštím přihlášení.

Přihlašovací dialog Altus Vario 14

Obrázek 1: Přihlašovací dialog Altus Vario.

 

Aktivace

Při prvním spuštění je potřeba software Vario aktivovat. Aktivace je rychlá, stačí zadat firmy, jméno a kontakt (obr. 2).

  • Pokud není k dispozici připojení k internetu, nebo máte problémy se zadáním požadovaných údajů, můžete Vario aktivovat telefonicky.

Jestliže jste připojeni k internetu, zobrazí se dialog

Obrázek 2: Jestliže jste připojeni k internetu, zobrazí se dialog "Aktivace OnLine".

 

Načtení testovacích dat

Protože dosud nemáte v systému Altus Vario žádnou firmu založenou, zobrazí se po spuštění dialog Průvodce založením firmy (obr. 3).

Nastavte volbu: Radio button - Přepínač Založit novou firmu a načíst zkušební data.

Klepněte na tlačítko Další > a projděte následující kroky:

  • Neměňte název Testovací data v poli Firma. V nabídce Způsob uložení dat neměňte volbu File server nebo lokálníDalší >
  • V dalším okně bude cesta ke složce s testovacími daty v datovém profilu již vyplněna "Cesta k profilu"\TestData\ (doporučujeme neměnit implicitní nastavení). Další >
  • V posledním kroku klepněte na tlačítko Dokončit. Založí se nová firma Testovací data a načtou se do ní zkušební data.

Založení firmy a načtení zkušební data pomocí průvodce

Obrázek 3: Založení firmy a načtení zkušební data pomocí průvodce.

 

Vario je připraveno k použití

Po startu programu se zobrazí úvodní obrazovka pro spuštění agend a příkazů uspořádaných na kartách, umístěných po levé straně obrazovky (obr. 4).

Moderní vzhled úvodní obrazovky Altus Vario

Obrázek 4: Moderní vzhled úvodní obrazovky Altus Vario.

 

 Tip: Agendy Varia můžete otevírat také z rozbalovacího seznamu skupiny Agenda na kartě DOMŮ (obr. 5).

Karta Domů a seznam agend

Obrázek 5: Karta Domů a seznam agend.

 

Navazující dokument