Příjem zboží na sklad

V této sekci si vyzkoušíte příjem zboží na sklad. Budete přijímat zboží, které jste objednali podle předchozího návodu.

 

Postup →

4.1  Otevřete agendu Přijaté doklady [Naše firma: Testovací data].

 

4.2  Spusťte příkaz Objednávky podle dodavatele a produktů... ze seznamu funkcí Nástroje agendy  Fakturovat.

Funkce agendy Přijaté doklady

 

Otevře se okno průvodce Fakturace objednávek.

 

4.3  V seznamu Dodavatel ComboBox - Nabídka vyberte Moonstar.

 

4.4  V tabulce se zobrazí seznam zboží, které jsme objednali u dodavatele.

 

4.5  Zaškrtnutím vyberte položku CheckBox - Zatržítko Kávovar a klepněte na tlačítko Fakturovat

 

4.6  Vystaví se přijatá faktura za dodané zboží a otevře se její detail.

 

4.7  Přejděte na kartu Položky.

  • Zde můžete zkontrolovat (a případně opravit) uvedené množství a ceny.

 

4.8  Klepněte na tlačítko Naskladnit

  • Tím se vystaví skladová příjemka a zboží se přijme na sklad.

 

Popsaný postup je jedním z mnoha možných. Abychom zachovali přehlednost tohoto průvodce, prošli jsme jen základní možnosti. Uvažovali jsme příjem zboží na základě přijaté faktury, ale samozřejmě je možné přijímat zboží na základě dodacích listů apod. Další funkce vám rádi předvedeme na osobní prezentaci.

 

Navazující dokument