Zaúčtování prvotních dokladů

Zaúčtování dokladů probíhá buďto jednotlivě, nebo hromadně. Prvotní doklady mohou díky textovým předkontacím připravovat k zaúčtování i uživatelé, kteří nemají účetní znalosti.

  • Předkontace se nastaví tak, aby standardní operace, jako například prodej zboží ze skladu, bylo možno zaúčtovat bez zásahu uživatele.
  • Vytvořte také nový účtový rozvrh pro aktuální rok (volba "Na základě rozvrhu z minulého roku").

1. Zaúčtování dokladu (jednotlivě)

1.1  Otevřete agendu Vydané doklady [Naše firma: Testovací data].

1.2  Poklepáním na číslo dokladu otevřete fakturu, kterou jste vystavili v kroku 3 – Vystavení faktury.

1.3  Na kartě Obecné vpravo, v sekci Doklad, je pole Účtování a jeho hodnota je Účtovat.

1.4  Klepněte na toto pole pravým tlačítkem myši. Otevře se místní nabídka. Zvolte příkaz Zaúčtovat doklad.

1.5  Doklad se zaúčtuje a hodnota pole Účtování se změní na Zaúčtováno. Tím je prvotní doklad zaúčtován a zároveň je uzamčen proti změnám.

1.6  Klepněte na tlačítko Boční uvozovka vedle pole Účtování.

1.7  Tím přejdete na kartu Souvislosti, kde je zvoleno zobrazení Zaúčtování dokladu. V tabulce vidíte výsledek účtování.

  • Účet 311 100 je dán údajem Konto (karta Obecné, sekce Doklad). Tento účet je nastaven u knihy (číselné řady) faktur. Případně může být nastaven u odběratele.
  • Účet 604 000 je dán nastavením textové předkontace Prodej zboží, kterou naleznete v tabulce položek na kartě Položky ve sloupci Předkontace.
  • Účet 548 000 je nastaven v předkontaci Zaokrouhlení, pro danou knihu faktur.

2. Hromadné zaúčtování dokladů

2.1  Otevřete agendu Účetnictví [Naše firma: Testovací data].

2.2  Spusťte příkaz Zaúčtování dokladů... ze seznamu funkcí Nástroje agendy.

  • Otevře se okno pro výběr dokladů k zaúčtování.

2.3  V seznamu knih klepněte na Plus u knihy Vydané faktury a dobropisy.

2.4  Vidíte seznam dokladů, které nejsou zaúčtované. Klepnutím na zaškrtávací políčko u knihy vyberete všechny doklady pod danou knihou, nebo můžete vybrat jednotlivé doklady.

2.5  Vybrané doklady zaúčtujete klepnutím na tlačítko Zaúčtovat

2.6  Během zaúčtování se mohou zobrazovat varování u dokladů, které nelze zaúčtovat kvůli chybějícím údajům. Případná upozornění můžete v této chvíli přeskakovat (tlačítko Ne). Po dokončení se zobrazí výsledek účtování (je uveden počet zaúčtovaných dokladů).

  • Okno zavřete tlačítkem Zavřít

2.7  Zaúčtované doklady jsou nyní v účetním deníku. Záznamy účetního deníku máte před sebou ve výchozím zobrazení tabulky agendy Účetnictví.

2.8  Detail záznamu v účetním deníku otevřete poklepáním na identifikátor – číslo dokladu. V detailu dokladu, na kartě Obecné, vidíte základní údaje o záznamu a na kartě Rozúčtování jsou jednotlivé řádky v deníku.

 

Abychom zachovali přehlednost tohoto průvodce, prošli jsme jen základní scénář zaúčtování prvotních dokladů. Další možnosti vám rádi předvedeme na osobní prezentaci.

 

Navazující dokument