Přiznání k DPH

V této sekci se naučíte vytvořit přiznání k DPH.

Vytvoření přiznání k DPH

1. Otevřete agendu Účetnictví [Naše firma: Testovací data].

2. Ve skupině Agenda - ze seznamu funkcí Nástroje agendy - vyberete položku DPH a kliknete na příkaz Nastavení, tisk nebo export Přiznání k DPH.

3. Vyberete období, za které budete přiznání zpracovávat.

4. Zvolíte Radio button - Přepínač Řádné.

5. Kliknete na volbu Zkontrolovat doklady.

6. Zobrazené doklady projdete a opravíte chyby, poté dialog zavřete.

7. Kliknete na volbu Zobrazit doklady a provedete vizuální kontrolu dokladů, poté dialog zavřete.

8. V průvodci tiskem nebo exportem Přiznání DPH pokračujete volbou Další

9. Hodnoty pro oddíl C se nyní vypočetly a můžete je prohlížet.

  • Před skutečným odesláním by bylo ještě třeba doplnit oddíly A a B. Tato operace se provádí pouze jednou, Vario si údaje pamatuje. Nyní se tím však nemusíte zdržovat.

10. Zvolíte Uložit přiznání a pokračovat.

11. V okně výběru tisku nebo exportu zatržítkem CheckBox - Zatržítko označíte požadované volby (tisk či export xml).

Důležité tisky

  • Přiznání k DPH a související tisky najdete na kartě DOMŮ, ve skupině Záznamy pod volbou Tisk -> DPH.
  • Ze seznamu vyberete tisk Záznamní povinnost.
  • Zvolíte období stejné jako u přiznání k DPH a pokračujete tlačítkem  OK 

 

Navazující dokument