Vystavení faktury

3. Vystavení faktury

V této ukázce vystavíme a vytiskneme nový doklad. Jde o velmi jednoduchý příklad. Fakturu vystavíme "ručně", nebudeme využívat automatické vystavení na základě objednávky odběratele ani jiné "zkratky", které využijete až jako pokročilejší uživatelé.

 

Postup →

3.1  Otevřete agendu Vydané doklady [Naše firma: Testovací data].

 

3.2  Na kartě DOMŮ ve skupině Záznamy klikněte na ikonu Nový záznam Nový záznam.

 • Nový záznam alternativně vytvoříte stiskem kláves Ctrl+N.

 

3.3  Založí se nová faktura a otevře se její detail.

 

3.4  Vybírání odběratele na fakturu.

Na kartě Obecné klepněte do pole Kontakt / IČ. Rozevřete ComboBox - Nabídka rozbalovací seznam a vyberte kontakt A - Storex. Tím máte vyplněné "záhlaví faktury".

 • Základní údaje jako Číslo dokladu a Datum se vyplnily automaticky. Jaké údaje se mají při vystavení dokladu předvyplnit, se dá snadno nastavit. Tím Vario šetří čas.
 • Kontakt (zde odběratele) jsme vybrali z adresáře. Spolu s kontaktními údaji se do dokladu vloží také obchodní podmínky daného kontaktu (například cenové podmínky a doba splatnosti).

 

 Tip: Kontakt nemusí být předem uložen v adresáři. Při jednorázovém prodeji stačí vyplnit jen základní údaje odběretele přímo na faktuře.

Vystavení faktury, karta Obecné

 

3.5  Přejděte na položky faktury klepnutím na kartu Položky (alternativně stiskem kláves Alt+P).

 

3.6  Do faktury vložíme zboží.

V tabulce položek klepněte do sloupce Produkt. Rozevřete ComboBox - Nabídka rozbalovací seznam a vyberte zboží Autoatlas mini.
Výběrem produktu ze seznamu se vložilo zboží z katalogu. Automaticky se vyplnil popis položky a cena za jednotku podle obchodních podmínek.

 • Nyní můžete změnit množsví. Ve sloupci Množství se vyplnil 1 ks. Množství můžete přepsat. Po změně množství se přepočtou částky na položce.
 • Dále můžete přidat další položky. Lze opět vybrat produkt (zboží nebo službu) ze seznamu ve sloupci Produkt.
 • Můžete ale také zadat libovolnou položku faktury tak, že ručně vyplníte údaje ve sloupcích Popis, Množství a Cena za jednotku.

Vystavení faktury, karta Položky

 

3.7  Tisk nebo odeslání faktury.

Faktura je tímto připravena a můžeme jí vytisknout nebo odeslat e-mailem.

 • Fakturu vytisknete klepnutím na tlačítko Tisk (alternativně klávesovou zkratkou Ctrl+P).
 • Fakturu odešlete e-mailem ve formátu PDF (nebo ISDOCX a dalších) klepnutím na tlačítko Odeslat.

Detail záznamu Faktura, karta Položky a panel nástrojů

 • Případně si jen zobrazíte náhled tlačítkem Náhled
 • Z náhledového režimu můžete doklad také tisknout a nebo odesílat e-mailem.

 Náhled faktury před tiskem a nebo exportem

 

3.8  Uložení faktury.

Klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít opustíte detail faktury.

 • Faktura se zobrazí v tabulce agendy Vydané doklady.
 • Zobrazení tabulky poskytuje základní přehled o vystavených dokladech.
 • Ve sloupci Zbývá uhradit vidíte stav úhrad. 

Faktura v tabulce agendy Vydané doklady

 

3.9  Otevření detailu faktury.

V tabulce agendy poklepejte na modré číslo dokladu. Otevře se detail faktury.

 • Všimněte si, že v tabulkách agend i v detailech záznamů jsou modré identifikátory záznamů (například Číslo dokladu, Kontakt, Produkt). Poklepáním na modrém identifikátoru se otevře detail záznamu dané agendy. Princip tabulkového zobrazení záznamů v agendě a detailu v samostatném okně, je stejný v celém Variu.

 

Nyní již víte, jak se do agendy přidá nový záznam a jak se otevře jeho detail. Faktura je tímto hotová a "čeká" na uhrazení. Mohli bychom si nyní ukázat, jak se uhradí prostřednictvím bankovního výpisu nebo v hotovosti. Neuděláme to, protože dnes většina firem používá homebanking. Do Varia byste tudíž za několik dní stáhli nový výpis k bankovnímu účtu a Vario by připsalo úhradu na tuto fakturu.

 

Navazující dokument