Úhrada vydané faktury

V této sekci si vyzkoušíte úhradu vydaných faktur.

 

Postup →

Bezhotovostní platba

V případě bezhotovostních úhrad načtete obvykle výpisy z banky pomocí homebankingu. Vario vyhledá doklady k platbám a uhradí je. Na tomto postupu není zkrátka téměř co zkoušet, vše je maximálně automatizováno. Protože však nemáte ve zkušebních datech nastaven homebanking pro vaší banku, vyzkoušíme si princip úhrady pomocí výpisu obyčejným manuálním zadáním.

1. Otevřete agendu Banka [Naše firma: Testovací data].

2. Na kartě DOMŮ ve skupině Záznamy klikněte na ikonu Nový záznam Nový záznam.

  • Nový záznam alternativně vytvoříte stiskem kláves Ctrl+N.

3. Otevře se nový Bankovní výpis.

4. Přejděte na kartu Položky.

5. Do pole Variabilní symbol (jako podle papírového výpisu z banky) opíšete variabilní symbol platby z bankovního výpisu.

  • Zadejte číslo 1201000003.

6. Při přechodu na další prvek (klávesa TAB nebo ENTER) se vyhledá doklad.

  • Do sloupce Částka se vloží částka k úhradě z faktury s variabilním symbolem. V praxi byste zkontrolovali, zda souhlasí s výpisem.

7. Všimněte si, že v poli sloupce Stav je uveden stav k úhradě.

  • Tento stav indikuje, že k platbě byl nalezen doklad, a že platba je připravena k potvrzení.

8. Nyní byste zadali další řádky výpisu (tím se nebudeme zdržovat).

9. Po zadání všech položek se zkontroluje součet zadaných částek (pod položkami je součet Celkem, Kredit a Debet).

10. Pokud součty souhlasí, stačí klepnout na tlačítko Uhradit

11. Doklady se uhradí.

12. Otevře se okno Úhrady po splatnosti s rekapitulací provedených úhrad.

  • (Okno umožňuje realizovat různé aktivity navazující na úhradu, například vystavení penalizačních faktur, daňových dokladů o přijetí platby a mnoho dalšího).
  • Klepněte na tlačítko Dokončit

13. V bankovním výpise, na kartě Položky v poli sloupci Stav, se změní stav z k úhradě na OK.

Tím je zadání výpisu a úhrada dokladů dokončena.

Platba v hotovosti

1. Otevřete agendu Vydané doklady [Naše firma: Testovací data].

2. Spusťte příkaz Uhradit doklad(y)... ze seznamu funkcí Nástroje agendy.

3. Otevře se okno Výběr dokladů k úhradě.

4. V okně vidíte tabulku, která obsahuje neuhrazené vydané faktury. Faktury jsou seřazeny podle data splatnosti.

5. Zatržením vyberte fakturu, kterou si přejete uhradit.

6. Klepněte na tlačítko Další

7. Zobrazí se volby, kterými se určí způsob úhrady. Ponechte výchozí nastavení.

8. Klepněte na tlačítko Dokončit

9. Vystaví se pokladní příjmový doklad a otevře se jeho detail.

10. Přejděte na kartu Položky. Zde vidíte částku úhrady.

11. Vpravo dole klepněte na tlačítko Uhradit

  • Tím se potvrdí platba a doklad se uhradí.

12. Otevře se okno Úhrady po splatnosti s rekapitulací provedené úhrady.

  • Okno zavřete klepnutím na tlačítko Dokončit

13. Pokladní doklad (stvrzenku) můžete vytisknout klepnutím na tlačítko Tisk(Tisk nebo odeslání faktury bod 3.7).

 

Tento postup prezentuje úplně základní možnosti úhrady. Pro jednoduchost jsme pominuli částečné úhrady, splátky, použití cizí měny a další situace, které Vario dokáže řešit. Tyto možnosti vám rádi předvedeme na osobní prezentaci.

 

Navazující dokument