Účetní reporty

Tiskových výstupů v účetnictví je celá řada. V této ukázce projdete ty nejdůležitější, bez kterých se žádná účetní neobejde.

1. Účetní výstupy - Hlavní kniha

1.1  Otevřete agendu Účetnictví [Naše firma: Testovací data].

1.2  Ze skupiny Záznamy otevřete nabídku Náhled... V seznamu jsou k dispozici všechny výstupy agendy Účetnictví.

  • Vyberte tiskový formulář Hlavni kniha (pohyby na účtu).

1.3  Zobrazí se dialog Možnosti tisku hlavní knihy.

  • Do pole Konto zadáte účet, na který jste účtovali (např. 311 100).
  • Upravte datum od-do v dostatečném rozmezí.

1.4  Klepnete na tlačítko  OK 

1.5  V náhledu se zobrazí přehled zápisu na účtu 311 100 ve zvoleném období (od-do). Uveden je datum, ke kterému je účtováno, číslo dokladu, text, částka na straně MD či D a průběžný zůstatek.

2. Účetní výstupy - Předvaha

2.1  Otevřete agendu Účetnictví [Naše firma: Testovací data].

2.2  Ze skupiny Záznamy otevřete nabídku Náhled....

  • Vyberte tiskový formulář Předvaha.

2.3  V dialogu Možnosti předvahy můžete upřesnit, co chcete tisknout:

  • V levé části filtr na druh konta (předvahová, rozvahová, výsledková...).
  • Konkrétní konto (můžete zadat pouze začátek, např. "31" pro tisk účtů pohledávek).
  • Období od–do zadané pomocí měsíců, údaj Do... zadaný i konkrétním datumem Dialog Kalendář

2.4  Ve sloupci Mezisoučty můžete označit, kde se má provést mezisoučet. Dvojklikem křížek přidáváte nebo rušíte.

2.5  Vpravo je výběr sloupců, který opět provádíte pomocí dvojkliku. Šipkami nahoru/dolů měníte pořadí sloupců.

2.6  Pro tisk je výstup optimalizován. Podle počtu vybraných sloupců je průběžně upravován rozsah tisku (na výšku, na šířku...).

 

Navazující dokument