Kvalifikace

V této sekci si vyzkoušíte vytvoření kvalifikací.

 

Postup →

1. Otevřete agendu Personální management [Naše firma: Testovací data]. 

2. Spusťte příkaz Kvalifikace ze seznamu funkcí Nástroje agendy.

  • Otevře se okno Kvalifikace pro naplnění kvalifikacemi.

3. Tabulka v okně Kvalifikace je naplněna následujícími druhy kvalifikací:

  • Schopnost
  • Znalost
  • Vzdělání
  • Osvědčení
  • Lékařská prohlídka
  • Školení

4. Poklepáním na modrý identifikátor kvalifikace otevřete detail kvalifikace (obr. a).

5. V detailu jednotlivých kvalifikací můžete zadat: Výchozí platnost (měsíců), Příprava rekvalifikace a zapsat Poznámku.

6. Detail kvalifikace zavřete.

7. Na nový řádek v tabulce okna Kvalifikace přidejte další kvalifikaci.

Detail druhu kvalifikace Lékařská prohlídka

Obrázek a): Detail druhu kvalifikace Lékařská prohlídka.

 

Navazující dokument

 

Související dokument