Mzdy – Vytvoření mzdy

Předchozí dokument Mzdy Vytvoření pracovního poměru

 

V této sekci si vyzkoušíte vytvoření měsíčních mzdových složek.

 

Postup →

1. Otevřete agendu Mzdy.

2. Pro vytvoření měsíčních mezd spusťte příkaz Vytvoření mezd... ze seznamu funkcí Nástroje agendy.

3. Otevře se dialog Průvodce vytvořením mezd. V poli Kniha ponecháte položku Personalistika.

4. Vyberete pracovní poměr Semerád Josef a klepnete na tlačítko Další >

Průvodce vytvořením mezd – Výběr knihy a pracovního poměru

 

5. V okně nastavení parametrů pro vytvoření mezd nic neměníte a klepnete na tlačítko Dokončit

Průvodce vytvořením mezd – Parametry

 

6. Zobrazí se přehled nově vytvořených mzdových složek.

  • Okno zavřete tlačítkem  OK 

Okno Průběh vytváření mezd

 

7. Mzdové složky pracovního poměru Semerád Josef máte před sebou ve výchozím zobrazení tabulky agendy Mzdy.

8. Detail záznamu měsíční mzdové složky můžete otevřít poklepáním na identifikátor pracovního poměru – v poli sloupce Pracovní poměr.

Data v tabulce agendy Mzdy ve výchozím zobrazení

 

9. Pokračujte zadáním měsíčních mzdových složek.

 

Abychom zachovali přehlednost tohoto průvodce, prošli jsme jen základní scénář pro vytvoření měsíčních mzdových složek. Další možnosti vám rádi předvedeme na osobní prezentaci.

 

Navazující dokument