Mzdy – Zadávání měsíčních mzdových složek

Předchozí dokument Mzdy Vytvoření mzdy

 

V této sekci si vyzkoušíte zadávání měsíčních mzdových složek, které jste vytvořili postupem popsaným v dokumentu Mzdy – Vytvoření mzdy.

 

Postup →

1. Detail záznamu měsíční mzdové složky otevřete poklepáním na identifikátor pracovního poměru – v poli sloupce Pracovní poměr ve výchozím zobrazení tabulky agendy Mzdy.

2. V dialogu Mzda – Semerád Josef – RRRR/MM (v našem příkladu 2013/7) se přesunete na kartu Měsíční složky.

3. Klepnete na tlačítko Nová...

Dialog Mzda, karta Měsíční složky

 

4. Otevře se detail mzdové složky Měsíční složka – 7/2013.

5. Vyberete mzdovou složku Dovolená a vyplníte pole:

  • Platnost od,
  • Likvidace od,
  • Platnost do,
  • Likvidace do.

Ostatní údaje se doplní automaticky.

6. Záznam mzdové složky uložíte klepnutím na tlačítko OK + Další Zároveň tak otevřete nový záznam měsíční složky.

Dialog Měsíční složka (Dovolená)

 

7. V detailu nového záznamu vyberete mzdovou složku Prémie, do které se zadává pouze částka.

8. Záznam mzdové složky uložíte klepnutím na tlačítko  OK 

Dialog Měsíční složka (Prémie)

 

9. V dialogu Mzda – Semerád Josef – 2013/7 klepnete na tlačítko Uložit a zavřít

Dialog Mzda, karta Měsíční složky a přidané měsíční složky Dovolená a Prémie

 

10. Pokračujte výpočtem mzdy.

 

Abychom zachovali přehlednost tohoto průvodce, prošli jsme jen základní zadávání měsíčních mzdových složek. Další možnosti vám rádi předvedeme na osobní prezentaci.

 

Navazující dokument