Zálohové faktury

V této sekci si vyzkoušíte úhradu vydaných zálohových faktur.

 

Postup →

Vystavení zálohové faktury

1. Otevřete agendu Vydané doklady [Naše firma: Testovací data].

2. Otevřete knihu Vydané zálohové faktury.

Výběr knihy ve skupině Agenda na kartě DOMŮ

3. Vystavte nový záznam. Otevře se detail nové zálohové faktury.

4. Do pole Kontakt zadejte text Alfa.

5. Do zálohové faktury se vloží firma Alfa.

6. Přejděte na kartu Položky.

7. Do sloupce Cena s DPH zadejte částku 10 000.

8. V praxi bychom ještě vyplnili pole Popis, ale tím se nyní nemusíme zdržovat. Zálohovou fakturu byste asi vytiskli nebo rovnou odeslali e-mailem. Tyto kroky jste si již vyzkoušeli v kapitole Vystavení faktury, takže si dovolíme je vynechat.

9. Okno se zálohovou fakturou uzavřete tlačítkem Uložit a zavřít

Úhrada zálohové faktury

10. Zálohovou fakturu můžete nyní volitelně uhradit. Můžete tak učinit podle návodu v kapitole Úhrada vydané faktury: zadáte variabilní symbol zálohové faktury vystavené v kroku 3, nebo ji vyberete v seznamu dokladů k úhradě. Pro pochopení následujícího principu však není nutné zálohovou fakturu nyní uhradit.

Použití uhrazené zálohové faktury

11. Otevřete agendu Vydané doklady (zřejmě jí máte otevřenou z předchozích kroků).

12. Otevřete knihu Vydané faktury a dobropisy.

13. Vystavte novou fakturu, otevře se její detail.

14. Opět zadejte kontakt Alfa (stejně jako v kroku 4).

15. Přejděte na kartu Položky.

16. Do pole sloupce Cena s DPH zadejte částku 20 000. Opět vynecháme zadání v poli popisu položky. Mohli bychom pochopitelně vybrat zboží nebo fakturu vystavit jakýmkoli jiným způsobem včetně toho, který jsme uvedli v příkladech prodeje zboží nebo prodeje služeb.

17. Přejděte na kartu Součet.

18. Do pole Požadovaná záloha zadejte částku 10 000.

19. Přechodem na další prvek (klávesa TAB nebo ENTER) se otevře okno Zálohové faktury pro přiřazení zálohových faktur. Pokud jste postupovali podle návodu, bude vybrána 4 volba Radio button - Přepínač Použít následující zálohovu fakturu. V poli Číslo dokladu bude uvedeno číslo zálohové faktury vystavené v kroku 3. Vario totiž vyhledá nepoužitou zálohu daného zákazníka (firma Alfa) na požadovanou částku.

20. Klepněte na tlačítko Další

21. Zobrazí se tabulka se seznamem záloh přiřazených k faktuře. V našem případě je zde jedna zálohová faktura. Ve sloupci Požadovaná záloha je uvedena částka, kterou si přejeme z dané zálohy danou fakturou "likvidovat" (v našem případě 10 000). Ve sloupci Uhrazená záloha je uvedená částka, která je uhrazená na dané zálohové faktuře. Pokud jste v kroku 10 zálohovou fakturu uhradili, bude zde také 10 000. Pokud ne, bude zde 0.

22. Klepnutím na tlačítko Dokončit se dokončí připojení zálohy k faktuře a okno se zavře.

23. Jestliže jste zálohovou fakturu v kroku 10 poctivě uhradili, zobrazí se v poli Uhrazená záloha 10 000 a o tuto částku se sníží částka Zbývá uhradit.

 

Tento postup ukazuje základní připojení zálohy k faktuře. Možností je však více. Jednou fakturou lze "likvidovat" více záloh, nebo jednu zálohu "zlikvidujete" prostřednictvím více faktur. K uhrazeným zálohám lze vystavovat daňové doklady o přijetí platby a tak dále. Protože se kompletní popis vymyká rozsahu tohoto průvodce, rádi vám vše předvedeme na osobní prezentaci.

 

Navazující dokumenty