Pracovní pomůcky

V této sekci si vyzkoušíte vytvoření pracovních pomůcek.

 

Postup →

1. Otevřete agendu Personální management [Naše firma: Testovací data].

2. Spusťte příkaz Pracovní pomůcky ze seznamu funkcí Nástroje agendy.

  • Otevře se okno Pracovní pomůcky pro naplnění pracovními pomůckami (obr. a).

3. Na nový řádek zadejte název pracovní pomůcky, například Pracovní rukavice a na další řádek Pracovní obuv.

  • Zatržítkem označte, zda se jedná o OOPP.
  • Dále zadejte výchozí expiraci ve dnech.
  • Do pole Výchozí popis zapište charakteristiku pracovní pomůcky.

4. Pracovní pomůcku můžete propojit s některým záznamem z agend Evidence majetku, Majetek neodpisovaný, Katalog a Zdroje.

  • Klepněte na Uložit a zavřít

5. Na nový řádek dialogu pro naplnění číselníku přidejte další pracovní pomůcku.

Dialog Pomůcky pro naplnění číselníku pracovních pomůcek

Obrázek a): Dialog Pomůcky pro naplnění číselníku pracovních pomůcek.

 

Navazující dokument

 

Související dokument