Pracovní poměr – karta Obecné

Předchozí dokument Mzdy – Vytvoření pracovního poměru

 

V dialogu Pracovní poměr jsou již některé údaje přednastavené, další se budou postupně automaticky doplňovat a měnit v závislosti na vámi vložených údajích. Aby byl příklad co nejjednodušší, uvádíme přehled pouze těch polí, která je třeba vyplnit. Na konci článku naleznete odkazy na dokumenty zabývající se podrobným nastavením.

 

Postup →

1. Nejdříve je třeba identifikovat pracovní poměr. Pro rychlé doplnění pole Pracovní poměr klepnete na tlačítko Boční uvozovka  – vloží se údaj z pole Pracovník (Semerád Josef).

1.1  Poměr ComboBox - Nabídka – ponecháte výchozí HPP.

1.2  Typ mzdy ComboBox - Nabídka – ponecháte výchozí Měsíční.

1.3  Vznik poměru Dialog Kalendář – vyplněno je aktuální (systémové) datum. Změníte je například na 1.9.2012

1.4  Datum nástupu Dialog Kalendář – Vznik pojištění. Vyplněno je aktuální datum. Změníte je například na 3.9.2012

Dialog Pracovní poměr, karta Obecné

 

1.5  Potvrzením nové hodnoty v poli Datum nástupu se otevře okno Nástup do pracovního poměru - Semerád Josef. Slouží pro nastavení data přihlášení do zdravotní pojišťovny. Tlačítko Nastavit je zašedlé, jelikož jste datum už zadali na kartě Personální v záznamu Pracovník (Založení pracovníka, bod 4.4).

Dialog Pracovní poměr, karta Obecné a okno s nastaveným datem přihlášení do zdravotní pojišťovny

 

2. Dále je třeba na kartě Obecné vyplnit další údaje.

2.1  Doplatek ZP do MVZ – ponecháte výchozí nastavení CheckBox - Zatržítko

2.2  Typ daně – ponecháte výchozí nastavení Roční ComboBox - Nabídka

2.3  Druh SP pojištění – ponecháte výchozí nastavení Nemocenské pojištění ComboBox - Nabídka

2.4  Činnost pro SP – vyberete ze seznamu 1 – pracovní poměr ComboBox - Nabídka

2.5  Místo výkonu činnosti – ponecháte výchozí nastavení CZ ComboBox - Nabídka

2.6  Rozvrh – ponecháte výchozí nastavení Standardní ComboBox - Nabídka

2.7  Plný pracovní úvazek – ponecháte výchozí hodnotu 8

2.8  Typ poměru – z nabídky vyberete dobu neurčitou ComboBox - Nabídka

2.9  Zkušení doba, Mzdový výměr a Mzdový postup – datumová pole, která si můžete dle svého uvážení zkušebně vyplnit Dialog Kalendář

Dialog Pracovní poměr, karta Obecné

 

3. Údaje v levé spodní třetině karty Obecné doplníte například podle obrázku níže.

Dialog Pracovní poměr, karta Obecné

 

4. V pravé spodní třetině karty Obecné (viz předchozí obrázek) věnujte pozornost nastavením skrytých pod tlačítky Dialog Mzda DovolenáPrůměry pro PPÚ.

4.1  Klepnete na tlačítko Dialog Mzda Dovolená. Otevře se dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu Semerád Josef.

4.2  Zatržítkem vyberete volbu CheckBox - Zatržítko Započítat celý měsíc nástupu = 1/12 nároku.

4.3  Klepnete na tlačítko Vytvořit

  • V tabulce Přehled dovolené se vytvoří nárok na dovolenou a zajistí se tisk nároku na Výplatní lístek

4.4  Dialog Dovolená zavřete.

Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu pracovníka ve vybraném roce

 

4.5  V dialogu Pracovní poměr klepnete na tlačítko Dialog Mzda Průměry pro PPÚ. Okno Průměry pro PPÚ nabízí přehled vypočtených hodnot pro průměrné výdělky.

4.6  Při nástupu pracovníka je třeba zadat (pro případnou potřebu) pravděpodobný výdělek s tím, že do sloupce Čtvrtletí vyplníte předchozí čtvrtletí před nástupem (jako kdyby byl v té době spočítán).

4.7  Dále provedete zatržení v polích sloupců Pravděpodobný CheckBox - Zatržítko a Platný CheckBox - Zatržítko

4.8  Hodnotu průměrného výdělku doplníte do pole Průměr a nastavení uložíte klepnutím na tlačítko  OK 

4.9  V záznamu Pracovní poměr pokračujete vyplněním karty Nastavení.

Okno Průměry pro PPÚ

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty