Vyřazení

5. Vyřazení karty majetku

5.1  Otevřete agendu Evidence majetku  [Naše firma: Testovací data].

5.2  Proveďte několik účetních i daňových odpisů podle předchozího kroku.

5.3  Poklepáním na identifikátor čísla majetku otevřete vytvořený záznam majetku.

  • Přejděte na kartu Účetní odpisy.

5.4  Rozklikněte ComboBox - Nabídka vedle textu Předkontace odpisu, zvolte Předkontace vyřazení ZC a dopište účet (např. 541 000 při prodeji).

5.5  Přejděte na kartu Obecné, v sekci Vyřazeno doplňte datum, ke kterému se majetek vyřazuje (datum v budoucnu podle počtu odpisů, které jste provedli) a způsob vyřazení. Pole Způsob vyřazení je navázané na číselník, který lze libovolně upravit, případně lze zapsat libovolný údaj.

5.6  Stiskněte tlačítko Vyřadit...

5.7  Nyní na kartě Obecné vidíte číslo interního dokladu vyřazení. Na kartách Daňové a Účetní odpisy došlo k přepočtu a ukončení odpisových plánů. Zůstatková cena je nulová, uvedena je zůstatková cena při vyřazení.

 

Navazující dokument