Evidence úrazů

V této sekci si vyzkoušíte zaevidovat úraz pracovníka Hruška Libor, pracovní pozice Prodavač.

 

Postup →

1. Otevřete agendu Evidence úrazů [Naše firma: Testovací data].

2. Na kartě DOMŮ ve skupině Záznamy klikněte na ikonu Nový záznam Nový záznam.

  • Nový záznam alternativně vytvoříte stiskem kláves Ctrl+N.

3. Otevře se detail záznamu Úraz (obr. a).

Detail záznamu Úraz, karta Obecné

Obrázek a): Detail záznamu Úraz, karta Obecné.

Karta Obecné

3.1   Na kartě Obecné v poli Typ úrazu vyberte z nabídky ComboBox - Nabídka položku Pracovní

3.2   V poli Druh úrazu vyberte z nabídky ComboBox - Nabídka položku Pracovní neschopnost.

3.3   V poli Pracovník vyberte z nabídky ComboBox - Nabídka jméno pracovníka Hruška Libor.

3.4   V poli Pracovní zařazení vyberte z nabídky ComboBox - Nabídka pracovní zařazení (Prodavač Hruška Libor).

  • Automaticky se doplní pole Pracovní pozice (Prodavač).

3.5   V poli Pozice referenta vyberte z nabídky ComboBox - Nabídka pracovních zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

  • V popisovaném příkladu Vedoucí prodejny.

3.6   Pomocí dialogu Kalendář Dialog Kalendář doplňte pole Datum a čas úrazu.

3.7   Vyplňte počet zraněných osob v poli Počet zraněných osob při úrazu.

3.8   Zadejte Odpracované hodiny před úrazem.

3.9   Vyplňte pole Místo úrazu, Činnost v době úrazu a Druh zranění dle příkladu (obr. a).

3.10  Vedle pole Zdroj klepněte na tlačítko  a ze seznamu vyberete Pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí.

  • Klepněte na tlačítko Vložit hodnotu

3.11  Vedle pole Příčiny klepněte na tlačítko a ze seznamu vyberete Jiný, blíže nespecifikovaný důvod.

  • Klepněte na tlačítko Vložit hodnotu

3.12  Zapište příjmení a jméno svědka úrazu.

3.13  Z detailu záznamu vytiskněte formulář Záznam o úrazu.

3.14  Zavřete a uložte detail záznamu Úraz.

 

Navazující dokument

 

Související dokument