Pracovní poměr – karta Nastavení

Předchozí dokument Pracovní poměr – karta Obecné 

 

Na kartě Nastavení se zadávají výchozí mzdové složky, tedy takové, které se pravidelně opakují.

1. V diaogu Pracovní poměr Semerád Josef klepnete na tlačítko Nový...

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení

 

Otevře se detail mzdové složky.

2. Ze seznamu pole Složka ComboBox - Nabídka vyberete položku Měsíční mzda.

3. V poli Platnost od vidíte doplněné datum nástupu.

4. Zadáte hodnotu do pole Částka, například 15000.

5. Složku vytvoříte a uložíte klepnutím na tlačítko  OK 

Vytvoření výchozí složky Měsíční mzda

 

V dialogu Pracovní poměr – Semerád Josef vidíte právě vytvořenou složku Měsíční mzda.

6. Klepnete na tlačítko Načíst daňové slevy…

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení a nová mzdová složka

 

7. V dialogu Načtení slev a zvýhodnění použijete druhou možnost → Ano – složky se odstraní a znovu vytvoří. Složky se ukončí podle karty Rodina.

Dialog Načtení slev a zvýhodnění

 

Částky jsou u slev na dani a daňových zvýhodnění s nulou – jedná se o nárok, jednotlivé částky se vygenerují na aktuální hodnoty v rámci vytvoření mezd.

8. V záznamu Pracovní poměr – Semerád Josef pokračujete vyplněním karty Platby.

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení a nové mzdové složky (načtené daňové slevy)

 

Navazující dokumenty