Pracovní poměr – karta Platby

Předchozí dokument Pracovní poměr karta Nastavení

 

V dialogu Pracovní poměr Semerád Josef, na kartě Platby, se zadává bankovní spojení pro výplatu na účet, případně i pro další platby, jako například Spoření, Exekuce či jiné srážky. Ve spodní části okna se zadávají příspěvky na penzijní a životní pojištění.

V poli sloupce Platba nejste vázáni pouze na položky seznamu. Libovolné názvy plateb můžete do pole též zapisovat (například Exekuce). Pouze v případě vícečetných srážek či spoření je nutné stejnojmenné názvy rozlišit (například Exekuce, Exekuce 2 nebo Spoření, Spoření 2).

1. Ze seznamu pole sloupce Platba zadáte položku Dobírka ComboBox - Nabídka

2. Ze seznamu pole sloupce Způsob platby vyberete položku na účet ComboBox - Nabídka

3. Vyplníte číslo účtu, kód banky, variabilní symbol a konstantní symbol 0138 (viz obrázek).

4. V záznamu Pracovní poměr - Semerád Josef pokračujete vyplněním karty Účetnictví.

Dialog Pracovní poměr, karta Platby

 

Navazující dokumenty