Pracovní pozice

V této sekci si vyzkoušíte vytvoření pracovních pozic. Na příkladu si ukážeme zadání pracovní pozice Prodavač.

 

Postup →

1. Otevřete agendu Personální management [Naše firma: Testovací data].

2. Spusťte příkaz Pracovní pozice ze seznamu funkcí Nástroje agendy.

 • Otevře se dialog Pracovní pozice pro naplnění pracovními pozicemi.

3. Na nový řádek zadejte název (nadřízené) pracovní pozice "Vedoucí prodejny".

4. Opět na nový řádek zadejte název pracovní pozice Prodavač.

5. Poklepáním na modrý identifikátor pracovní pozice Prodavač otevřete detail záznamu (obr. a).

6. Na kartě Obecné vyplňte všechny potřebné údaje.

 • Z nadřízenosti a podřízenosti pracovních pozic vyplyne Organizační struktura.

Detail záznamu Pracovní pozice, karta Obecné

Obrázek a): Detail záznamu Pracovní pozice, karta Obecné.

 

7. Na kartě Kvalifikace (obr. b) vyberete požadované kvalifikace pro tuto pozici. V našem příkladu se jedná o kvalifikace:

 • Anglický jazyk, BOZP
 • Dobré vyjadřovací schopnosti
 • Komunikativnost
 • Požární ochrana
 • Spolehlivost
 • Vstupní prohlídka
 • Vzdělání
 • Periodická prohlídka 3
 • Dohoda o hmotné odpovědnosti

8. Z nabídky pole vyberete požadovaný stupeň kvalifikace.

9. Zatržítkem vyberete požadavek na splnění kvalifikace před nástupem.

Detail záznamu Pracovní pozice, karta Kvalifikace

Obrázek b): Detail záznamu Pracovní pozice, karta Kvalifikace.

 

10. Na kartě Pomůcky (obr. c) vyberete pracovní pomůcky. Pro pracovní pozici Prodavač například Pracovní obuv a Pracovní rukavice.

11. Zavřete detail záznamu Pracovní pozice - Prodavač klepnutím na Uložit a zavřít

Detail záznamu Pracovní pozice, karta Pomůcky

Obrázek c): Detail záznamu Pracovní pozice, karta Pomůcky. 

 

Navazující dokument

 

Související dokument