Úhrada přijaté faktury

V této sekci si vyzkoušíte úhradu přijatých faktur.

 

Postup →

1. Otevřete agendu Přijaté doklady [Naše firma: Testovací data].

2. Spusťte příkaz Uhradit doklad(y)... ze seznamu funkcí Nástroje agendy.

Funkce agendy Přijaté doklady

3. Otevře se okno Výběr dokladů k úhradě.

4. V okně vidíte tabulku, která obsahuje neuhrazené přijaté faktury.

  • Faktury jsou seřazeny podle data splatnosti.

5. Zatržením vyberte jednu nebo více faktur.

  • Pod tabulkou si všimněte součtu částky k úhradě za vybrané faktury.

6. Klepněte na tlačítko Další

7. Zobrazí se volby, kterými se určí způsob úhrady.

Bezhotovostní platba

8. Ponechte výchozí volby a klepněte na tlačítko Dokončit

9. Vystaví se příkaz k úhradě, který obsahuje vybrané doklady.

10. Příkaz byste nyní odeslali pomocí homebankingu do banky. Homebanking vyžaduje nastavení, které závisí na vaší bance. Abychom zachovali stručnost, tento krok vynecháme. Následně se z banky stáhnou pomocí homebankingu výpisy a doklady se uhradí. Než k tomu dojde, jsou doklady označeny příznakem Hradí se.

Platba v hotovosti

Postupujte podle výše uvedeného návodu - kroky 1 až 7. V bodě 5 doporučujeme vybrat jen jeden doklad.

8.1  Přepněte volbu Vystavit z Tuzemský platební příkaz na Radio button - Přepínač Pokladní doklad. Ostatní volby neměňte.

9.1  Klepněte na tlačítko Dokončit

11. Vystaví se pokladní výdajový doklad a otevře se jeho detail.

12. Přejděte na kartu Položky. Zde vidíte částku úhrady.

13. Vpravo dole klepněte na tlačítko Uhradit

  • Tím se potvrdí platba a doklad se uhradí.

 

Tento příklad prezentuje naprosto základní možnosti úhrady. Pro jednoduchost jsme pominuli částečné úhrady, splátky, použití cizí měny a další situace, které Vario dokáže řešit. Tyto možnosti vám rádi předvedeme na osobní prezentaci.

 

Navazující dokument