Založení záznamu majetku

 1. Založení záznamu majetku 

1.1  Otevřete agendu Evidence majetku [Naše firma: Testovací data].

1.2  Na kartě DOMŮ ve skupině Záznamy klikněte na ikonu Nový záznam Nový záznam.

 • Nový záznam alternativně vytvoříte stiskem kláves Ctrl+N.

1.3  V detailu záznamu Majetek, na kartě Obecné, vyplníte tyto údaje:

 • Název (např. "Auto Škoda XY").
 • Konto majetku (např. 022 000 - lze vybrat z nabídky podle účtového rozvrhu nebo zapsat libovolné konto).
 • Aktuální (dnešní) datum Vario doplní v sekci Zařazeno automaticky nemusíte je vyplňovat.
  • Pouze pokud byste majetek zařazovali zpětně, je třeba vyplnit datum například pomocí tlačítka Dialog Kalendář

1.4  Přesunete se na kartu Účetní odpisy a vyplníte následující údaje:

 • Vstupní cena (např. 600 000 Kč).
 • U textu "Předkontace odpisu" ze seznamu vyberete položku Předkontaci zařazení ComboBox - Nabídka - poté doplníte číslo účtu (042 000).

1.5  Vrátíte se na kartu Obecné a kliknete na tlačítko Zařadit...

1.6  Na kartě Obecné je nyní zatrženo pole CheckBox - Zatržítko Zařazeno.

 • V poli Datum je aktuální datum.
 • V poli Doklad je doplněn identifikátor záznamu zařazení (z knihy Interní doklady - majetek).
  • Klepnutím na Horní index otevřete interní doklad zařazení.
  • Na kartě Položky je uveden účetní zápis 022 000/042 000 – tzn. údaje z polí Konto majetku a Předkontace zařazení. Hodnota zařazení je převzata ze vstupní ceny.

Záznam majetku, karta Obecné

Obrázek: Záznam majetku, karta Obecné.

 

1.7  Na kartě Účetní odpisy se doplnila hodnota v poli Zůstatková cena.

 • V tuto chvíli se zůstatková cena rovná vstupní ceně, protože zatím nejsou provedeny žádné odpisy.

1.8  Záznam majetku zavřete klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít

1.9  Pokračujete vytvořením odpisových plánů.

 

Navazující dokument