Pracovní poměr – karta Účetnictví

Předchozí dokument Pracovní poměr – karta Platby 

 

Jste na konci zadávání údajů do dialogu Pracovní poměr - Semerád Josef. S účelem karty Účetnictví se pouze seznámíte. Žádná pole vyplňovat nemusíte.

Na kartě Účetnictví se zadávají odlišné předkontace pro zaúčtování mezd, případně pro další rozlišení mzdových nákladů (pokud se účtuje jeden zaměstnanec na více středisek). V tabulce Termíny můžete současně evidovat údaje proměnlivé v čase.

1. Data v záznamech Pracovní poměr a Pracovník - Semerád Josef uložíte a dialogy uzavřete klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít

2. V sekci Mzdy - Vytvoření mzdy si vyzkoušíte vytvoření měsíčních mzdových složek.

Dialog Pracovní poměr, karta Účetnictví

 

Navazující dokumenty