Přijetí objednávky od zákazníka

V této sekci si vyzkoušíte evidenci objednávky od zákazníka. V terminologii Varia hovoříme o zakázkách a termín objednávka používáme, když posíláme objednávku našemu dodavateli.

 

Postup →

2.1  Otevřete agendu Zakázky [Naše firma: Testovací data].

 

2.2  Na kartě DOMŮ ve skupině Záznamy klikněte na ikonu Nový záznam Nový záznam.

  • Nový záznam alternativně vytvoříte stiskem kláves Ctrl+N.

 

2.3  Vytvoří se záznam nové zakázky a otevře se detail dokladu.

 

2.4  Z rozbalovacího seznamu Kontakt vyberete zákazníka A - Storex.

  • (Tento postup jste si osvojili v návodu Vystavení faktury. Pokud chcete zkusit něco nového, můžete do pole zadat IČ kontaktu 620927153. Vyhledá se stejný kontakt podle IČ.)

 

2.5  Přejděte na kartu Položky.

 

2.6  Do sloupce Produkt v tabulce položek zapište text Elektromontážní práce.

  • (Tento produkt typu Služba jste vytvořili v návodu Přidání služby do katalogu. Jestliže jste tento krok přeskočili, zadejte službu Návrh řešení.)

 

2.7  Do sloupce Množství zadejte objednané množství, například 6 hodin.

 

2.8  Tím se vloží produkt z katalogu a vypočte se cena za zakázku.

 

2.9  Okno zakázky zavřete klepnutím na Uložit a zavřít

 

Nyní jsme zaevidovali zakázku. Po její realizaci můžeme provedenou službu fakturovat. Abychom zachovali přehlednost tohoto průvodce, prošli jsme jen základní možnosti. Pominuli jsme vytvoření nabídky, přidání dalších položek, slev a ani jsme neobjednali službu u subdodavatele. Tyto možnosti vám rádi předvedeme na osobní prezentaci.

 

Navazující dokument