Homebanking – export příkazů

Program Vario umožňuje výměnu dat mezi bankou a klientem. Můžete tak posílat do banky vytvořené příkazy.

Každá banka podporuje výměnu v určitém formátu. K dispozici je jednotný průvodce, do něhož je možné přidávat "zásuvné moduly", tzv. pluginy, pro formáty jednotlivých bank. Pro každý bankovní účet lze nastavit profil, který určuje druh a parametry nastavení homebankingu.

Dokument popisuje export příkazů do banky pomocí komunikačního programu (homebankingu) definovaného v profilu průvodce Export příkazů. Uživatelé, kteří odesílají příkazy pomocí homebankingu odděleně, nemusí tuto funkci průvodce Exportu příkazů používat. V profilu pouze nastaví 1) složku, do které se příkazy vygenerují, 2) zapíší číslo účtu, ze kterého platba příkazu proběhne a 3) zvolí banku, 4) nastaví možnosti příkazu.

Než vygenerujete příkazy a odešlete je do banky pomocí homebankingu, zkontrolujte:

 • V PC instalovaný komunikační program (*.exe)
 • Pro každý bankovní účet nastavte profil příkazu.
  • Věnujte pozornost polím Banka a Číslo účtu (jedná se o váš účet, ze kterého je příkaz realizován).
 • Možnostech Vario (agenda Příkazy) vytvořte pro každou banku knihu příkazů.

Export příkazů

 • Průvodce odesláním příkazů do banky spustíte výběrem příkazu Agenda/Homebanking – odeslání příkazů... 
 • Dialog průvodce (obr. 1) nabídne příkazy uspořádané podle čísel účtů (pokud profilů máte více než jeden).
 • Ze seznamu dialogu Export příkazů vyberete doklady-příkazy, které chcete do banky odeslat (v seznamu se zobrazují příkazy, které dosud nebyly odeslány, na kartě Obecné mají v poli Úhrada nastaveno Odeslat).
 • Kliknutím na Plus  otevřete vnořenou stromovou strukturu, Mínus ji zbalíte (nebo poklepáním na Banka (účet)). Poklepáním na příkaz otevřete jeho detail. Výběr provedete CheckBox - Zatržítko - opětovným klepnutím označení zrušíte. Zatržením CheckBox - Zatržítko Banka (účet) – Profil označíte všechny vnořené doklady příkazů.
 • Klepněte na tlačítko Odeslat. Spustí se funkce pro export příkazů.
  • Jestliže kontrola nalezne v příkazech nesrovnalost (např. chybí číslo bankovního spojení), proces je zastaven a nabídne se možnost doklad opravit.
 • Průvodce odesláním příkazů spusťte znovu (viz výše).

Okno Export příkazů

Obrázek 1: Okno Export příkazů slouží také pro správu profilů (přidat, upravit nebo odstranit profil).

 

 • Systém vytvoří soubory s příkazem, který do banky odešlete přímo v průvodci nebo načtením do aplikace homebankingu. 
 • Okno průvodce je teď prázdné. Průvodce však zůstane otevřený, protože se předpokládá, že můžete mít více profilů a příkazů k exportu.
 • Vygeneruje se bankovní příkaz (příkazy) a spustí se komunikační program (homebanking).
 • Připravte si k ruce smlouvu s bankou o elektronické výměně dat pro nastavení některých údajů v průvodci a postupujte dle jeho pokynů.

Po odeslání vybraných příkazů systém nastaví do pole Úhrada (příkazu) hodnotu: Odesláno. Tyto bankovní příkazy pak již k odeslání nenabízí. Pokud přesto chcete nějaký příkaz odeslat podruhé, nejdříve odstraňte informaci o odeslání z pole Úhrada (karta dokladu Obecné). Pro nastavení Odeslat použijte výběr ze seznamu pole Úhrada.  

Zobrazení příkazů

Otevřete detail odeslaného příkazu. V poli Úhrada (karta Obecné) se doklad nastavil na Odesláno. Na kartě Položky vidíte, že u exportů (v položkách) je nastaven ve sloupci Stav text K úhradě. Příkazy jsou v bance a čeká se na jejich realizaci nebo vrácení.

Při dohledávání plateb doporučujeme nastavit si zobrazení "Příkazy po položkách". Pak uvidíte i související doklady. V tabulce agendy si můžete pomoci vyhledáváním (např. podle čísla účtu) nebo filtrováním.

Společná číselná řada

Pokud vedete více účtů u jedné banky, je některými bankami požadováno, aby číslování pořadí výpisů bylo společné pro všechny účty. Z tohoto důvodu je k dispozici volba Společná číselná řada v nastavení homebankingu pro příkazy ABO (ČS, ČSOB) a KM (KB).

Export příkazu do České Spořitelny, a.s.

V případě, že odeslaný příkaz do České Spořitelny banka nepřijme z důvodu, že v AV poli (Poznámka) jsou znaky | (ASCII 124), je třeba zkontrolovat, zda na kartě Obecné dialogu Platební příkaz, v poli Banka, je text Česká spořitelna a.s. Pokud v poli Banka bude název banky v uvedeném tvaru, znaky | (ASCII 124) se do pole AV (Poznámka) nevloží.

 

Související dokumenty