Změna velikosti okna a správa karet detailu záznamu

Obsah

Změna velikosti okna

Dialogovým oknům Varia, například:

lze měnit velikost pomocí ovládacího prvku umístěném v jejich pravém dolním rohu Ovládací prvek (obr. 1, 2).

Díky rozšířeným možnostem této funkce provedete jak rychlé změny velikosti a pozice okna, tak stálé přizpůsobení rozměrů karet v detailu záznamu.

Záznam Kontakt, karta Obecné a umístění ovládacího prvku

Obrázek 1: Záznam Kontakt, karta Obecné a umístění ovládacího prvku.

Změna rozměru okna tažením za prvek polohovací periferií (myší)

Vertikální a horizontální rozměr okna změníte plynulým tažením myši za pravý dolní okraj – za prvek označený třemi tečkami. Přesunete-li kurzor myši nad tento prvek, ukazatel se změní na oboustrannou šipku a funkce je aktivní. Za současného stisknutí tlačítka myši a tažením oboustranné šipky docílíte změny velikosti okna všemi směry.

Funkci „tažením” použijte k rozšíření viditelné oblasti dialogů, karet (tabulek) v detailech záznamů např. Kontakt, Doklad a Produkt. Kromě karty Obecné můžete přizpůsobit velikost okna pro každou kartu dialogu zvlášť. Změny velikosti (provedené tažením myši) dialogů, ale i u karet se po uzavření dialogu ukládají.

Změna rozměru okna poklepáním na prvek

Poklepáním na pravý dolní roh se změní velikost okna takto:

  • U oken detailů např. Kontakt, Doklad a Produkt se velikost přepne z vlastní velikosti na původní a naopak.
  • U okna Výběr záznamů se poklepáním okno maximalizuje, nebo vrátí na původní velikost.

Změna rozměru okna pomocí místní nabídky prvku (tlačítko myši)

Prvek je doplněn o místní nabídku (obr. 2), která umožňuje dočasné rychlé změny velikosti a pozice. Změníte-li velikost okna pomocí místní nabídky, hodnoty rozměrů okna se neukládají.

 Tipy

  • Okno, které obsahuje "širokou" tabulku, rychle roztáhnete na maximální šířku příkazem Maximální šířka.
  • Okno s "dlouhou tabulkou" rychle natáhnete příkazem Maximální výška.
  • Pokud je tabulka velká na šířku i na výšku, můžete rychle maximalizovat okno příkazem Maximální velikost.

 

Místní nabídka ovládacího prvku

Obrázek 2: Výřez z obrázku 1: místní nabídka ovládacího prvku.

Správa karet detailu záznamu

Příkaz Karty... místní nabídky ovládacího prvku (obr. 2) slouží ke správě karet v detailech záznamů např. Kontakt, Doklad a Produkt. V okně Karty detailu určíte, které karty a v jakém pořadí chcete zobrazovat.

 

Související dokumenty