Zobrazení agendy Mzdy

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Mzdy

  Mzda Zobrazení Mzda nabízí přehled pracovních poměrů s vytvořenou mzdou v aktuálním období a zahrnuje vybraná pole pracovního poměru a všechny parametry mzdy platné pro zpracování mezd v aktuálním období. Zobrazení tak poskytuje kompaktní přehled o vytvořených mzdách, kdy údaje jednoho pracovního poměru jsou zobrazeny v jednom řádku.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Mzdy (výchozí)

Přehled měsíčních mzdových složek zaměstnance za aktuální obodbí, jejichž výčet se dá uživatelsky nastavit či upravit. Kromě údajů mzdových složek jsou k dispozici parametry měsíční mzdy z dialogu Mzda, ale také údaje pracovního poměru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mzdy Roční přehled Přehled mezd za aktuální kalendářní rok.
Mzdy – Solidární daň Zobrazuje všechna období aktuálního roku, ve kterých měl zaměstnanec solidární daň. Kromě sloupců Období a Pracovní poměr zobrazuje sloupce Základ daně, Celková záloha daně a z toho solidární daň.
Mzdy Výsledné složky Zobrazí se výsledné složky za jednotlivé pracovní poměry za zvolené období od-do (nutno zadat ve tvaru RRRRMM). Sloupec „Středisko období” zobrazuje středisko platné v období zpracování mzdy.
Mzdy a předkontace Předkontace mezd pro modul Účetnictví za aktuální období.
Mzdy Od-Do

Zobrazí součet mzdových složek pro jednotlivé pracovní poměry za období od - do (nutno 2x zadat ve tvaru RRRRMM). Částky jsou seskupeny podle pole Platba. Díky tomu lze například rychle zjistit, kolik bylo na konkrétní srážku ve vybraném období sraženo.

Mzdy s pracovním poměrem Přehled mezd s údaji o zaměstnanci a jeho pracovním poměru za aktuální období.
Nastavení Přehled nastavení z dialogu Nastavení (Mzdy/menu Agenda/Nastavení...). Jednotlivé údaje se dají uživatelsky nastavit (přidat nebo odstranit).
Odpracované hodiny Přehled odpracovaných hodin za jednotlivé pracovní poměry (včetně typu poměru) kumulovaně od začátku aktuálního kalendářního roku.
Pracovní poměry s rozvrhem Zobrazuje jak informace z rozvrhů, tak z pracovních poměrů, včetně střediska. Je možné vyfiltrovat rozvrhy pro jednotlivé poměry z konkrétního střediska.
Přehled mzdových složek Soupis mzdových složek z menu Mzdy/Agenda/Mzdové složky...
Přehled vlastností typů složek Soupis detailu mzdových složek.
Příkazy Umožňuje zobrazit jednotlivé položky platebních příkazů, které byly vytvořeny z modulu Mzdy v aktuálním roce. Zobrazuje se číslo dokladu, datum dokladu, text a bankovní spojení provedených plateb.
→ Tisk tiskového formuláře Platební příkaz k odeslání do banky je možné tisknout kromě modulu Banka, agenda Příkazy také z dialogu Mzdy/Agenda/Nastavení... Karta Doklady zobrazuje všechny doklady vytvořené z modulu Mzdy. Poklepáním na vybraný doklad se doklad zobrazí a pomocí tlačítka Tisknout na Panelu nástrojů dokladu je možné jej vytisknout (tisk z detailu záznamu).
→ Sloupce "Zpráva pro příkazce" a "Zpráva pro příjemce" je třeba povolit funkcí Zobrazit skryté sloupce. Obsah těchto polí můžete ovlivnit při vytvoření platebního příkazu v druhém kroku průvodce výběrem ze seznamů pole "Text zprávy".
Rozvrhy Zobrazuje údaje z vytvořených pracovních rozvrhů – z dialogu Rozvrhy – období, rok, název rozvrhu, rozpis směn v jednotlivých dnech, počet směn (dny) a počet hodin (hodin).
  Výplatní lístky B2E Zobrazuje dokumenty typu „VL”, k tomu možnost otevřít dokument i související soubor. Navíc jsou zde uvedeny další důležité údaje ze souvisejících pracovních poměrů. Přehled se filtruje podle aktuálně zvolené knihy, roku a období.

 

Související dokumenty