Vystavit zálohy k zakázkám – nabídkám (Zakázky)

Dokument popisuje, jak definovat částku požadované zálohy v detailu záznamu Doklad na kartě Součet (v zakázce). V dalším odstavci je přichystán postup pro použití funkce, která k zakázkám vytvoří nové zálohové faktury příkazem agendy Zakázky Agenda (Nástroje agendy)/Vystavit zálohy k zakázkám...

Připojení částky požadované zálohy

 • Na vyplněném dokladu Zakázka přejděte na kartu Součet.
 • Pokud máte k vystavené Zakázce požadavek na zálohu (tzn., že chcete, aby vám odběratel před odběrem zboží nejdříve zaplatil zálohu), zapište částku do pole Požadovaná záloha.
 • Přechodem na další pole vyvoláte dialog Zálohy – Zálohové faktury (obr. 1).
 • V dialogu Zálohy – Zálohové faktury můžete zálohovou fakturu k dané zakázce vytvořit nebo připojit zálohu již existující (viz odkazy níže).
 • Pokud však chcete vystavit zálohové faktury najednou pro všechny zakázky, vyberte volbu Radio button - Přepínač Ponechat předepsanou požadovanou zálohu, doklad nyní nepřipojovat a dialog opusťte klepnutím na tlačítko Další a doklad uložte (obr. 1). Takto k zakázce definujete požadavek na zálohu a všechny zálohové faktury vystavíte naráz pomocí funkce Vystavení zálohových faktur k zakázce (viz níže).

Dialog Doklad, karta Součet, dialog Zálohy - Zálohové faktury.

Obrázek 1: Dialog Doklad, karta Součet, dialog Zálohy – Zálohové faktury.

Vystavení zálohových faktur k zakázkám

 • Jedné nebo více zakázkám s požadovanou zálohou můžete vystavit zálohové faktury pomocí příkazu z menu Agenda (Nástroje agendy)/Vystavit zálohy k zakázkám...
 • Příkaz otevře dialogové okno Výběr záznamů – Vystavení zálohových faktur k zakázce se seznamem dokladů (obr. 2).

Dialog Vystavení zálohových faktur k zakázce

Obrázek 2: Dialog Výběr záznamů – Vystavení zálohových faktur k zakázce.

 

Obrázek 2

 • Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.
 • Poklepáním na modrý identifikátor čísla dokladu zobrazíte detail zakázky.
 • Poklepáním na modrý identifikátor kontaktu zobrazíte jeho detail.
 • K omezení počtu zobrazených záznamů klepněte na Filtr na knihu a kontakt >>.
 • Vybrané záznamy zobrazíte symbolem Zobrazit vybrané záznamy v poli Vybráno záznamů.
 • Funkce tlačítka Možnosti jsou popsané v článku Vystavení dokladů (popis dialogu).

 

 • Ze seznamu vyberete CheckBox - Zatržítko jeden nebo více dokladů, ke kterým chcete vystavit zálohovou fakturu.
 • Dialog Výběr záznamů dovoluje vybrat více položek najednou tažením myši přes volič záznamů v seznamu dokladů.
 • Všechny položky označíte klepnutím na tlačítko Vybrat vše.

 

→ Sekce Možnosti vystavení dokladů (obr. 2)

 • Doklady vystavit do knihy: z nabídky pole Výběr z nabídky vyberte Knihu, do které se mají zálohové faktury vystavit.
 • Doklady vystavit do roku: vyberte Rok, do kterého se faktury vystaví.

 

→ Klepněte na tlačítko Vystavit

Pokud vystavujete více dokladů, otevře se okno Vystavené doklady s přehledem vystavených dokladů (obr. 3).

 • Jestliže byla výše zálohy na 100 % částky zakázky, vloží se do vystaveného dokladu zálohy položky ze zakázky. Jinak se vloží řádek s popisem položky například Záloha k zakázce ZAK - YYYY - xxxxx (záleží na nastavení číselné řady v Možnostech Vario) na částku požadované zálohy.

To znamená, že:

 • Pokud je vystavena záloha na stejnou částku, zkopírují se všechny položky.
 • Pokud je vystavena záloha na menší částku, položky se seskupí i podle zdanitelného plnění a uživatel si sám vybere, na co chce zálohu použít.

Dialog Vystavené doklady

Obrázek 3: Dialog Vystavené doklady.

 

 • Na kartě Souvislosti (dokladu Zakázky) zobrazíte a zkontrolujete související doklad(y).
 • Pokud jsou k zakázce připojené zálohy, převezmou se při fakturaci zakázky na konečnou fakturu (například při fakturaci na základě výdejky pomocí funkce menu Agenda/Vystavit fakturu → k Výdejce...).

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty