Příjem výpisů bez homebankingu

Jak přijmout výpis, jestliže nemáte homebanking?

Karta Obecné

Podle papírových výpisů z banky vystavíte doklad Bankovní výpis (pro konkrétní knihu v agendě Banka), zadejte jeho číslo, datum (doporučujeme, aby příjemce viděl datum úhrady).

Karta Položky

Neotvírejte doklady k úhradě, ale zadávejte přímo variabilní symboly. Současně kontrolujte výši částky a případně lze zapisovat i číslo účtu. V případě, že bude přiřazena částka dokladu vyšší, než byla částka příchozí, může se jednat o finanční rozdíl vlivem zaokrouhlení. Částku lze opravit při dodržení postupu: nejdříve vložit doklad (ruční zadávání), pak opravit částku.

 U výpisů načtených homebankingem doklad v položkách zrušíte, ale částka nezmizí. Když znovu doklad vložíte, částka se opět nezmění – Vario ji nesmí přepsat.

Rozdíl musí souhlasit se Součtem

Kontrolujte na kartě Položky "Počáteční zůstatek" a "Konečný zůstatek" (před výpisem a po výpisu). Rozdíl musí souhlasit se Součtem uvedeným dole pod položkami. Pokud chybně upravíte nesouhlasící částky, Rozdíl nesouhlasí se Součtem.

Doklad Bankovní výpis – karta Součet

Na kartě Součet naleznete pro přehlednost Součet dokladu: Celkem, Počáteční a Konečný zůstatek.

V tabulce agendy si "Konečný zůstatek" kontrolujte (pokud používáte Homebanking: je doplněn automaticky, nebo když výpisy zadáváte: zapisujete jej ručně na kartě Součet).

Vario konečný zůstatek v bance vypočítá prostým součtem obratů za rok (sečte doklady za rok) – pomocí funkce Nástroje agendy(Agenda)/Zůstatek. Chybu zjistíte, jestliže nesouhlasí zůstatek knihy zobrazený výpočtem této funkce s "Konečným zůstatkem" posledního výpisu v tabulce agendy Banka.

 

Související dokumenty