Tiskové výstupy agendy Vydané doklady

Agenda Vydané doklady má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Tiskové formuláře

Faktura (SVK)
Slouží pro tisk daňových dokladů faktura a dobropis i dokladů nedaňových – zálohová faktura. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit” na kartě Položky dialogu Doklad. Fakturu je možné tisknout i jinak – např. jako dodací list. Na formulář se tiskne informace o kursu použitém k přepočtu částky v korunách ke dni vystavení faktury ve měně. Obsahuje povinné údaje o EET. Do zápatí formuláře můžete připojit obrázek razítka (s podpisem) vaší firmy. Popisy polí a funkcí formuláře Faktura naleznete v článku Karta Obecné – Doklad. Výpis Příspěvků na recyklaci je uveden vždy na konci tiskového formuláře spolu s textem dokladu a poznámkami.

Odeslané faktury ihned archivujte

Doklady, které odesíláte zákazníkům, doporučujeme vytištěné ukládat do šanonů (pořadačů). Jestliže posíláte papírový doklad, je situace jednoduchá. Doklad vytisknete 2krát. V případě odesílání dokladů v PDF je vhodné doklad vytisknout a soubor odeslaného PDF uložit do příloh (např. pomocí funkce z panelu nabídek Soubor/Export do souboru...).

Důvodem našeho doporučení je, že záznam dokladu ve Variu se může v čase změnit. Ano, většina údajů na dokladu se při zaúčtování uzamkne (částky, náležitosti související s odvodem DPH, údaje o odběrateli). Jiné údaje se však na dokladu mění. Konkrétně jde o částku Zbývá uhradit, Uhrazeno, případně Uhrazená záloha a Datum splatnosti (posouvá se podle následující splátky platebního kalendáře). Dále může dojít po dohodě o splátkách k vygenerování platebního kalendáře.

V důsledku toho doklad, který vytisknete z Varia později, se může lišit od dokladu, který byl odeslán. Pokud nebudete mít původní doklad archivovaný a předložíte při případném sporu doklad, který se bude lišit (byť jen v drobnostech) od dokladu, který obdržel zákazník, může být věrohodnost podkladů napadnuta. Archivovaný doklad oceníte i v případech, kdy si zákazník vyžádá opis (duplikát) faktury.

Faktura s QR kódem

Základní popis viz předchozí tiskový formulář „Faktura”. QR kód může obsahovat platební i základní účetní údaje faktury zároveň. Úhrady je možné provádět prostřednictvím internetového bankovnictví z mobilních aplikací. Formát QR kódu, který budete používat, si můžete aktivovat v nastavení agendy Vydané doklady. Obsahuje povinné údaje o EET.

Vlastnosti a výhody

  • QR kód je speciální dvourozměrný typ „čárového kódu”, ve kterém může být zakódované poměrně velké množství různých informací. V platebním styku se QR kód používá pro uložení všech podstatných platebních údajů, jako je např. číslo účtu, kód banky, částka k úhradě, variabilní symbol a další údaje. V případě formuláře Faktura s QR kódem se platební a účetní údaje převezmou z tisknutého dokladu.
  • Příjemce faktury může tento kód načíst prostřednictvím své bankovní aplikace v chytrém telefonu a rovnou může vytvořit platební příkaz. Příkaz se automaticky vyplní správnými údaji, vše stačí pouze zkontrolovat, případně doplnit a odeslat standardním způsobem do banky ke zpracování.
  • Podrobnosti viz QR kód na faktuře.

Doplněk

  • Doklad z QR kódu – Slouží pro načítání QR kódů z faktur v elektronických formátech přímo z obrazovky počítače. Řešení je možné používat na počítačích s jedním i více monitory.
Dodací list (SVK)
Jestliže potřebujete k dokladu ještě dodací list, například pro potvrzení převzetí zboží, použijte tento tiskový formulář.
Poznámka: Tisk dodacího listu není vázán na sklad, jedná se pouze o jiný tiskový výstup vybraného dokladu.
Viz také Tiskové výstupy: Export tiskového formuláře Dodací list do souboru.
Dohoda o platebním kalendáři
Domluvený platební kalendář k faktuře.
Doklad EET

Slouží pro tisk vyžadovaných EET údajů. Pokud byla např. vystavena faktura a zákazník platí kartou, je potřeba spolu s fakturou vytisknout i tento tiskový formulář "Doklad EET" s informacemi o přijaté platbě.

Košilky 
Slouží pro tisk zúčtovacího předpisu dokladu. Pozor, pokud není doklad dosud zaúčtován, může být změněn.
Seskupování záznamů na formuláři probíhá podle předkontace. Pokud předkontace není uvedena, záznamy se neseskupí.
Související dokument: Tiskový formulář Košilky a datum zaúčtování.
Pohledávky zpětně ke dni
Zobrazuje přehled pohledávek zpětně k zadanému dni. Dialog Možnosti pohledávek zpětně ke dni (obr. 1) obsahuje rozšiřující volby nastavení před tiskem. Viz též agenda Pohledávky.
Seznam pošty 
Vytiskne knihu odeslané pošty, tedy seznam odeslané pošty. Můžete ho použít i jako doklad o zaplacení poštovného v hotovosti pro pokladnu. Voličem záznamů vyberte v tabulce agendy právě vystavené faktury.
Kniha faktur vydaných
Před tiskem lze v okně Kritéria tisku knihy zadat datum vystavení dokladů od-do. Protože na přelomu roku se mohou zapisovat doklady do knih tak, že datum dokladu je v jiném roce než účetním (hospodářském), můžete rozsah dokladů omezit nejenom datem dokladu, ale také rokem (číselné řady) knihy.

 

Dialog Možnosti pohledávek zpětně ke dni (obr. 1) obsahuje rozšiřující volby nastavení před tiskem:

  • Výběr Dialog Datum data pro stav pohledávek ke dni.
  • Tisk podle Radio button - Přepínač Data, Data zdanitelného plnění nebo Data účetního případu.
  • Omezení na agendu CheckBox - Zatržítko Vydané doklady nebo tisk včetně CheckBox - Zatržítko zálohových faktur.
  • Formulář lze seskupit podle CheckBox - Zatržítko Konta dokladu, Firmy,  a Dokladů. Volbu IČ nelze kombinovat společně s položkou "Firma", seskupovat můžete buď podle pole Firma, nebo podle IČ.

Dialog Možnosti pohledávek zpětně ke dni

Obrázek 1: Dialog Možnosti pohledávek zpětně ke dni.

 

Mínus Cizojazyčné
Faktura anglicky (SVK) Slouží pro tisk daňových dokladů faktura, dobropis, zálohová faktura. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit“ na kartě Položky dialogu Doklad. Popisy polí jsou anglicky i česky. Rekapitulace DPH je vždy v Kč.
Do zápatí formuláře můžete připojit obrázek razítka (s podpisem) vaší firmy.
Faktura německy (SVK) Slouží pro tisk daňových dokladů faktura, dobropis, zálohová faktura. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit“ na kartě Položky dialogu Doklad. Popisy polí jsou německy i česky. Rekapitulace DPH je vždy v Kč.
Do zápatí formuláře můžete připojit obrázek razítka (s podpisem) vaší firmy.
Oba tiskové formuláře obsahují český titulek Opravný daňový doklad pro případ, že se použijí pro tisk dobropisu.
Dodací list anglicky/německy Jestliže potřebujete k dokladu ještě cizojazyčný dodací list, například pro potvrzení převzetí zboží, použijte tento tiskový formulář.
Poznámka: Tisk dodacího listu není vázán na sklad, jedná se pouze o jiný tiskový výstup vybraného dokladu.
Viz také Tiskové výstupy: Export tiskového formuláře Dodací list do souboru.

 

Mínus Faktury
Faktura Slouží pro tisk daňových dokladů faktura a dobropis i dokladů nedaňových – zálohová faktura. Obsahuje povinné údaje o EET. Do zápatí formuláře můžete připojit obrázek razítka (s podpisem) vaší firmy. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit“ na kartě Položky dialogu Doklad. Fakturu je možné tisknout i jinak - např. jako dodací list.
Před tiskem (náhledem) probíhá kontrola ceny položek. Pokud není zadána cena, zobrazí se upozornění (viz obr. 2). Tuto kontrolu lze v dialogu vypnout. Vypnutí CheckBox - Zatržítko platí pro uživatele a všechny doklady.
Kontrola ceny položek – dialog Není uvedena cena
Obrázek 2

Popisy polí a funkcí formuláře Faktura naleznete v článku Karta Obecné – Doklad.
Faktura s kontací  Tisk standardní faktury, obsahuje však předpis účtování – kontační razítko, neboli košilku. Nastavení zobrazovaných údajů a chování při chybném účtování je shodné a je možné nastavit u tiskového formuláře Košilka. Obsahuje povinné údaje o EET.
Faktura se slevami 

Zobrazuje slevy zadané prostřednictvím dialogu slevy položek a slouží pro tisk daňových dokladů faktura a dobropis i dokladů nedaňových – zálohová faktura. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení pole Zobrazit na kartě Položky dialogu Doklad. Jedná se o obdobu tiskového formuláře Pokladní doklad se slevami v agendě Pokladna. Obsahuje povinné údaje o EET. Do zápatí formuláře můžete připojit obrázek razítka (s podpisem) vaší firmy.

Faktura s dluhy Stejné jako tiskový formulář faktura. Navíc je v dolní části seznam neuhrazených faktur vystavených pro firmu. Do zápatí formuláře můžete připojit obrázek razítka (s podpisem) vaší firmy.
Faktura s příkazem  Stejný tiskový formulář jako Faktura. Navíc se na konci vytiskne vyplněný platební příkaz pro odběratele.
Faktura se splátkovým kalendářem  Slouží pro tisk daňových dokladů faktura a dobropis i dokladů nedaňových – zálohová faktura. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit“ na kartě Položky dialogu Doklad. Do zápatí formuláře můžete připojit obrázek razítka (s podpisem) vaší firmy.
Faktura se zálohami  Slouží pro tisk daňových dokladů faktura a dobropis i dokladů nedaňových – zálohová faktura. Podrobnosti zobrazené v položkách akceptují nastavení „Zobrazit” na kartě Položky dialogu Doklad. Do zápatí formuláře můžete připojit obrázek razítka (s podpisem) vaší firmy.
Při tisku formuláře Faktura se netiskne rekapitulace DPH u záloh vystavených v cizí měně. Důvodem je, že rekapitulace DPH se uvádí v korunách, ale k vykázání DPH dojde až po uhrazení dokladu. Protože úhrada je provedena jiným kursem, je tisk DPH v korunách na záloze zavádějící.
Doplňující informace k tisku faktur → Netiskne se informace o uhrazené záloze, pokud není k faktuře připojena uhrazená záloha. Před tiskem proběhne kontrola nulové ceny (kromě Faktury s kontací).
→ U Faktury se slevami se tiskne též katalogové číslo. U Faktury s příkazem se v příkazu tiskne částka k úhradě v měně dokladu.
Tiskové formuláře Faktura (všechny varianty kromě faktury s rozúčtováním), Dodací list a Pokladní doklad netisknou interní položky.

 

Mínus Intrastat
Výkaz pro Intrastat Výkaz pro statistické zpracování obchodu mezi členskými zeměmy EU.
Společnosti, které nemají modul Účetnictví, mohou instalovat tiskový formulář Výkaz pro Intrastat nad modulem Vydané doklady.

 

Mínus Složenky
Dobírková poukázka K dokladu lze také vytisknout dobírkovou poukázku pro zasílání zboží na dobírku.
Složenka A K dokladu lze také vytisknout složenku pro úhradu. Hodí se například při zasílání zboží na dobírku. Složenka se tiskne stejným způsobem jako faktura. S.kód zadávejte do Údaje 1, Tr. Kód do Údaje 2, zvláštní údaje do komentáře - nebo tato pole nevyplňujte.
Složenka C  K dokladu lze také vytisknout složenku pro úhradu. Hodí se například při zasílání zboží na dobírku. Složenka se tiskne stejným způsobem jako faktura.
Složenka C 117  K dokladu lze také vytisknout složenku pro úhradu. Hodí se například při zasílání zboží na dobírku. Složenka se tiskne stejným způsobem jako faktura.
Na poukázku a složenky se tiskne částka Zbývá uhradit. Díky tomu je možné tisknout složenky na doplatek faktury, v případě, že faktura byla částečně uhrazena ať už zálohou nebo jiným způsobem.

 

Související dokumenty