Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní

Tento dokument popisuje provázanost funkce zaokrouhlování v programu Altus Vario. Pokud si chcete ihned přečíst o významu Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní v agendě Vydané doklady, klikněte na odkaz.

Účetnictví – Zaokrouhlování

Vario důsledně zaokrouhluje částky v dokladech na 2 desetinná místa.

Částka daně se zaokrouhlovala nahoru, nyní způsob zaokrouhlení zákon nestanovuje. Vario zaokrouhluje doklady s datem vystavení od 1. 1. 2005 matematicky. Pokud si přejete i nadále zaokrouhlovat DPH nahoru, můžete si tento způsob nastavit v možnostech agendy Účetnictví (nastavení CheckBox - Zatržítko DPH zaokrouhlovat nahoru platí pro všechny agendy prvotních dokladů). Zde se centrálně nastavuje zaokrouhlení, které se má aplikovat na prvotních dokladech.

Pokud chcete některou z knih prvotních dokladů zaokrouhlovat jinak, použijte pro nastavení šablonu

Nastavení účetnictví

Pravidla zaokrouhlování v dokladech

Tam, kde není zákonem předepsáno zaokrouhlování směrem nahoru (například částka DPH, daňové odpisy), zaokrouhluje Vario podle následujících pravidel:

(V následujících příkladech předpokládáme zaokrouhlení na celé číslo.)

Pokud je část určená k zaokrouhlení číslo menší než 0,5 zaokrouhlí se směrem dolů.
Například:
1,01 = 1
1,3 = 1
1,49999 = 1 

 

Pokud je část určená k zaokrouhlení číslo větší než 0,5 zaokrouhlí se směrem nahoru. Například: 1,6 = 2
1,5001 = 2
1,8 = 2 

 

Pokud je část určená k zaokrouhlení rovna 0,5 zaokrouhlí se tak, aby výsledkem bylo nejbližší sudé číslo.
Například:
1,5 = 2
2,5 = 2
3,5 = 4
4,5 = 4 

 

Poznámka

Často používané pravidlo zaokrouhlovat čísla 0,5 směrem nahoru je nesprávné. Při zaokrouhlování se snažíme dosáhnout co nejmenší chyby. Zaokrouhlovací chyba je v tomto případě stejná, ať zvolíme zaokrouhlení nahoru nebo dolů (vždy 0,5 pouze s opačným znaménkem). Pokud máme množinu čísel a všechna zaokrouhlíme směrem nahoru, bude se chyba zaokrouhlení sčítat! Proto se aplikuje výše uvedené pravidlo, které zajišťuje, že přibližně jedna polovina čísel se zaokrouhlí směrem nahoru a druhá polovina směrem dolů. Sudé číslo je zvoleno proto, že se sudými čísly se zpravidla lépe počítá.

 

Příklad kumulace zaokrouhlovací chyby:

Skutečnost Zaokrouhleno na sudé číslo Zaokrouhleno nahoru
1,5 2 2
2,5 2 3
3,5 4 4
4,5 4 5
5,5 6 6
6,5 6 7
7,5 8 8
8,5 8 9
9,5 10 10
10,5 10 11
60 60 65
Celková chyba: 0 5 (!)

 

Pokladna – Zahrnování rozdílu zaokrouhlení do základu daně

Podle stále platného pokynu MFČR D-253 je nutné zaokrouhlení celkové částky u pokladních dokladů na celé koruny zahrnout též do základu daně (resp. rozdělit toto zaokrouhlení na základ daně a DPH). Pokud nechcete toto zaokrouhlení vkládat do položek – čímž se nezahrne do základu daně – můžete je vypnout v nastavení modulu Pokladna, v dialogu Možnosti Altus Vario zatrhnete volbu CheckBox - Zatržítko Nezahrnovat zaokrouhlení příjmových dokladů do (základu) DPH.

POZOR: u pokladních dokladů se vždy nastaví zaokrouhlení na 1 Kč (resp. 0,5 Kč pro starší doklady).

Nezahrnovat zaokrouhlení příjmových dokladů do DPH

Zaokrouhlení při bezhotovostní platbě v Prodejně

V dialogu Platit v modulu Prodejna jsou nastavena níže uvedená pravidla způsobů zaokrouhlení při bezhotovostní platbě. Při bezhotovostní platbě se doklad nezaokrouhlí. Řečené platí pouze v případě, že v možnostech agendy Vydaných dokladů není nastavený způsob zaokrouhlení jako předmět DPH (zaokrouhlení je vkládáno jako samostatná položka).

Možnosti nastavení a způsob zaokrouhlení při bezhotovostní platbě v modulu Prodejna

  1. V možnostech agendy Vydané doklady není zatrženo "Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní". Nebude se zaokrouhlovat.
  2. V možnostech agendy Vydané doklady je zatrženo "Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní" a v možnostech modulu Pokladna je zatrženo "Nezahrnovat zaokrouhlení příjmových dokladů do DPH". Nebude se zaokrouhlovat.
  3. V možnostech agendy Vydané doklady je zatrženo "Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní" a v možnostech modulu Pokladna není zatrženo "Nezahrnovat zaokrouhlení příjmových dokladů do DPH". Bude se zaokrouhlovat. Zaokrouhlení se vloží jako samostatná položka.

Pokud přijímáte platbu kartou, zkontrolujte částku určenou k bezhotovostní úhradě a teprve tu zadejte do terminálu. Částka se totiž může měnit podle zvoleného způsobu úhrady!

Vydané doklady - Zaokrouhlování haléřů ve vydaných fakturách

Řešení zaokrouhlování v modulu Pokladna souvisí s nastavením v agendě Vydané doklady. Vydané faktury budou automaticky zaokrouhlovány a zaokrouhlení bude zahrnuto do DPH pokud zaškrtnete volbu CheckBox - Zatržítko Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní příjmové doklady v dialogu Možnosti Altus Vario agendy Vydané doklady. Jestliže máte požadavek na zahrnování zaokrouhlení do DPH a chcete také u vydaných faktur postupovat stejně jako u příjmových pokladních dokladů, zvolte tuto možnost.

Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní

 

Související dokumenty