Pravidla zaokrouhlování dokladů ve Variu

Tento dokument popisuje provázanost funkce zaokrouhlování v programu Vario.

Účetnictví – Zaokrouhlování

Vario důsledně zaokrouhluje částky v dokladech na 2 desetinná místa. Pokud chcete některou z knih prvotních dokladů zaokrouhlovat jinak, použijte pro nastavení šablonu

Nastavení účetnictví

Pravidla zaokrouhlování v dokladech

Tam, kde není zákonem předepsáno zaokrouhlování směrem nahoru (daňové odpisy), zaokrouhluje Vario podle následujících pravidel:

(V následujících příkladech předpokládáme zaokrouhlení na celé číslo.)

Pokud je část určená k zaokrouhlení číslo menší než 0,5 zaokrouhlí se směrem dolů.
Například:
1,01 = 1
1,3 = 1
1,49999 = 1 

 

Pokud je část určená k zaokrouhlení číslo větší než 0,5 zaokrouhlí se směrem nahoru. Například: 1,6 = 2
1,5001 = 2
1,8 = 2 

 

Pokud je část určená k zaokrouhlení rovna 0,5 zaokrouhlí se tak, aby výsledkem bylo nejbližší sudé číslo.
Například:
1,5 = 2
2,5 = 2
3,5 = 4
4,5 = 4 

 

Poznámka

Často používané pravidlo zaokrouhlovat čísla 0,5 směrem nahoru je nesprávné. Při zaokrouhlování se snažíme dosáhnout co nejmenší chyby. Zaokrouhlovací chyba je v tomto případě stejná, ať zvolíme zaokrouhlení nahoru nebo dolů (vždy 0,5 pouze s opačným znaménkem). Pokud máme množinu čísel a všechna zaokrouhlíme směrem nahoru, bude se chyba zaokrouhlení sčítat! Proto se aplikuje výše uvedené pravidlo, které zajišťuje, že přibližně jedna polovina čísel se zaokrouhlí směrem nahoru a druhá polovina směrem dolů. Sudé číslo je zvoleno proto, že se sudými čísly se zpravidla lépe počítá.

Příklad kumulace zaokrouhlovací chyby:

Skutečnost Zaokrouhleno na sudé číslo Zaokrouhleno nahoru
1,5 2 2
2,5 2 3
3,5 4 4
4,5 4 5
5,5 6 6
6,5 6 7
7,5 8 8
8,5 8 9
9,5 10 10
10,5 10 11
60 60 65
Celková chyba: 0 5 (!)

 

Zaokrouhlení při bezhotovostní platbě v Prodejně

Bezhotovostní prodeje jsou vždy zaokrouleny na 0,01.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty