Předpokládané ukončení pracovního poměru

V dialogu Pracovní poměr na kartě Obecné naleznete pole Předpokl. ukončení určené k vložení data předpokládaného ukončení pracovního poměru (obr. 1). Po zadání data, do něhož je například sjednán pracovní poměr na dobu určitou, se otevře dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu., ve kterém se po klepnutí na tlačítko Vytvořit spočítá nárok na dovolenou jen do tohoto data předpokládaného ukončení pracovního poměru (obr. 2).

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Dialog Pracovní poměr, karta Obecné, pole Předpokládané ukončení

Obrázek 1: Dialog Pracovní poměr, karta Obecné, pole Předpokládané ukončení.

 

  • Jestliže se pracovní poměr prodlouží, změní se i datum v poli Předpokl. ukončení a opět se otevře dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu. Tzn., že vyplnění data předpokládaného ukončení nemá vliv na ukončení výchozích mzdových složek, podpisu Prohlášení daně…, slev na dani nebo na vytvoření kódu pro odhlášení ze ZP, jako je tomu v případě vyplnění pole Datum ukončení.

Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu

Obrázek 2: Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu.

 

Poznámky

Datum předpokládaného ukončení pracovního poměru by nemělo být nižší než aktuální období zpracování mzdy.

Pokud je předpokládané datum ukončení nižší než aktuální období:

  1. Při vytvoření mzdy průvodcem vytvoření mezd se do protokolu zapíše upozornění.
  2. Při otevření detailu mzdy v dialogu Mzda se zobrazí varování v horní části formuláře.

Datum je vhodné smazat nebo posunout v dialogu Pracovní poměr.

 

Související dokumenty