Předpokládané ukončení pracovního poměru

V dialogu Pracovní poměr na kartě Obecné naleznete pole Předpokl. ukončení určené k vložení data předpokládaného ukončení pracovního poměru (obr. 1). Po zadání data, do něhož je například sjednán pracovní poměr na dobu určitou, se otevře dialog Dovolená, ve kterém se po klepnutí na tlačítko Upravit spočítá nárok na dovolenou jen do tohoto data předpokládaného ukončení pracovního poměru (obr. 2).

Dialog Pracovní poměr, karta Obecné, pole Předpokládané ukončení

Obrázek 1: Dialog Pracovní poměr, karta Obecné, pole Předpokládané ukončení.

 

Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu

Obrázek 2: Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu.

 

Jestliže se pracovní poměr prodlouží, změní se i datum v poli Předpokl. ukončení a opět se otevře dialog Dovolená. Tzn., že vyplnění data předpokládaného ukončení nemá vliv na ukončení výchozích mzdových složek, podpisu Prohlášení daně..., slev na dani nebo na vytvoření kódu pro odhlášení ze ZP, jako je tomu v případě vyplnění pole Datum ukončení.

Datum předpokládaného ukončení pracovního poměru by nemělo být nižší než aktuální období zpracování mzdy. Pokud je předpokládané datum ukončení nižší než aktuální období:

  1. Při vytvoření mzdy průvodcem vytvoření mezd se zapíše do protokolu upozornění.
  2. Při otevření detailu mzdy v dialogu Mzda se zobrazí varování v horní části formuláře.

Datum je vhodné smazat nebo posunout v dialogu Pracovní poměr.

 

Související dokumenty