Nastavení modulu Pokladna

Obsah:

Nastavení výchozího stavu pro skladové položky (příjem – výdej)

Viz dokument Výchozí stav skladových položek.

Dialog Možnosti Vario. V možnostech knihy agendy Pokladna lze nastavit Výchozí stav skladové položky zvlášť pro příjem a výdej

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario. V možnostech knihy agendy Pokladna lze nastavit Výchozí stav skladové položky odděleně pro příjem a výdej.

Oprávnění k poli Celkem

V možnostech agend dokladů lze nastavit oprávnění pro čtení pole Celkem. Nastavení oprávnění pro toto pole má zvláštní význam. Kromě skrytí tohoto pole v detailu dokladu jsou skryta všechna pole obsahující ceny jak v dokladu, tak v jeho položkách.

Nastavení složky záznamů agendy Pokladna

V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů vyberte přednastavenou cestu nebo zapište vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

Nastavení knihy pro modul Prodejna

Jestliže chcete v modulu Prodejna přijímat úhrady v €, definujte v možnostech modulu Pokladna knihu pro platby v EUR (např. Pokladna EUR). Knihu "Pokladna EUR" je třeba v možnostech prodejny zadat na kartě Obecné.

Oprávnění 

V dialogu Možnosti Vario, v možnostech zobrazení, naleznete složku Karta Souvislosti obsahující zobrazení dostupné na kartě Souvislosti. K těmto zobrazením lze také přidělit oprávnění pro prohlížení.

Vkládání dynamických údajů do účtenky

U všech tiskových formulářů s názvem Účtenka, v dialogu Možnosti Vario,

  • Moduly: Pokladna /Agendy:Pokladna /Tiskové formuláře /Účtenka

naleznete volby pro záhlaví a zápatí účtenky. U každého formuláře a pro každé číslo dat je samostatné nastavení.

Díky tomu můžete na účtenky přidávat vlastní texty, kterými informujete zákazníky, odbavované modulem Prodejna, například o aktuální marketingové akci, délce záruční doby, tipech na akční zboží apod.

  • Do textu lze napsat jak obyčejné texty, tak proměnné hodnoty (ASP syntaxi) <% funkce %> (např. <% DejNasiFirmu("Nazev_firmy") %>, <% JmenoUzivatele() %>, <% Now() %>)
  • Seznam několika vzorových tagů se nabízí v rozbalovacím seznamu prvku.
  • Doplňovat lze i libovolné údaje z dokladu (například <% [Doklady!Cislo_dokladu] %>) a z firmy na dokladu (např. <% [Firmy!Nazev_firmy] %>).
  • Nemusí se jednat pouze o vyjmenovaná vzorová pole, proměnné je možné vkládat ze všech sloupců z tabulek Doklady a Firmy.
  • Pokud v nastavení nic nevyplníte, účtenka zůstane nezměněna.

Příklad prostého textu v zápatí účtenky

Při nákupu nad 2000 Kč sleva 1 Kč/l pohonných hmot u naší čerpací stanice.

V období 1. 3. 2014 až 31. 3. 2014 pro nás hlasujte v anketě Obchodník roku.

Příklad proměnných hodnot v zápatí účtenky

Děkujeme za Vaši návštěvu.

<% DejNasiFirmu("NazevFirmy") %>

<% Now() %>

Na účtence se vytiskne:

Děkujeme za Vaši návštěvu.

Czech software s.r.o.

1.8.2014 16:46:22

Možnosti Vario a nastavení voleb pro záhlaví a zápatí tiskového formuláře Účtenka

Obrázek 2. Možnosti Vario a nastavení pro záhlaví a zápatí tiskového formuláře Účtenka.

 

Související dokumenty