Souhrn změn ve vydání 20190926

vydání: 20190926 - verze: 14

Vážení uživatelé,

abyste od nás měli všechny důležité informace pohromadě, přichystali jsme pro vás přehled novinek v zářijovém vydání Varia. I tentokrát vám co nejpodrobněji vylíčíme, co je nového a co se změnilo.

Obsah:

Novinky

Změny v systému Vario

Stálé rubriky níže přináší pravidelný přehled o změnách v systému Vario. Na konci článku uvádíme seznam aktualizovaných dokumentů nápovědy. Nepřehlédněte další důležité novinky týkající se modulu Mzdy, popisujeme je v článku Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20190926. Doporučujeme vám, abyste pracovali vždy s nejnovější verzí vydání softwaru Altus Vario.

Příjemnou práci s novým vydáním vám přeje společnost Altus software.

Novinky

Novela zákona o DPH (235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty)

Publikovali jsme nový dokument nápovědy Zaokrouhlování DPH ve Variu po 1. dubnu 2019, s jehož pomocí zkontrolujete a nastavíte Vario. Díky tomu získáte jistotu, že Vario po 1. 10. 2019 bude částky DPH zaokrouhlovalovat správně. Nečekejte na poslední chvíli a Vario připravte hned, abyste daň už nyní počítali podle aktuální právní úpravy.

Opravný daňový doklad

Den rozhodné skutečnosti

Do dokladu Dobropis vydaný (Opravný daňový doklad) jsme přidali nové pole Den rozhodné skutečnosti. Pole je určeno pro uvedení dne, ve kterém nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, viz § 42, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty.

Použití datumů DPH na vydaných dobropisech (na opravných daňových dokladech)

 • Do pole Den rozhodné skutečnosti uveďte „Datum uskutečnění zdanitelného plnění” (DUZP) ve smyslu zákona o DPH, což je v případě dobropisu okamžik, kdy identifikujete chybu nebo si dohodnete se zákazníkem vystavení dobropisu či slevy. Toto pole se nově tiskne na dobropisu (opravném daňovém dokladu) jako Datum uskutečnění zdanitelného plnění.
 • Do pole Datum zdanitelného plnění uveďte „Datum povinnosti přiznat daň” (DPPD) ve smyslu zákona o DPH, což je v případě dobropisu datum, kdy bylo vynaloženo úsilí k odeslání dokladu. Toto datum určuje období, ve kterém bude doklad uveden v Přiznání k DPH a v Kontrolním hlášení.

Úpravy formulářů typu faktura pro tisk dobropisů (opravných daňových dokladů)

 • Před aktualizací dobropisu (opravného daňového dokladu) se tisklo datum z pole Datum zdanitelného plnění  s titulkem Datum uskutečnění zdanitelného plnění – v případě, že bylo vyplněné.
  • Pokud vyplněné nebylo, vytiskl se místo něj text Datum UZP je datum převzetí dokladu.
 • Po aktualizaci dobropisu (opravného daňového dokladu) se tiskne datum z pole Den rozhodné skutečnosti  s titulkem Datum uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že je toto pole vyplněné.
  • Pokud pole vyplněné není, uplatní se pravidla platná před úpravou (viz výše).

V případě, že používáte vlastní (upravené) verze tiskového formuláře faktura, je potřeba tento formulář upravit pro tisk dobropisů tak, aby tiskl „Datum uskutečnění zdanitelného plnění” z nového údaje „Den rozhodné skutečnosti”. Návod na úpravu tiskového formuláře je k dispozici u Vario partnerů (případně vám ho zašleme).

Detail záznamu Dobropis vydaný s novým polem Den rozhodné skutečnosti

Obrázek: Detail záznamu Dobropis vydaný s novým polem Den rozhodné skutečnosti

Dialog Datumy dokladu

Pole Den rozhodné skutečnosti zároveň nově naleznete v dialogu Více datumů (Datumy dokladu). Funkce okna Více datumů rozšiřují možnosti práce s daty dokladu a nabízí generování splátkového kalendáře.

Pole Den rozhodné skutečnosti naleznete také v dialogu Více datumů (Datumy dokladu)

Obrázek: Pole „Den rozhodné skutečnosti” naleznete také v dialogu Více datumů (Datumy dokladu).

Agenda vydaných dokladů

Do výchozího zobrazení agendy Vydané doklady jsme doplnili sloupec „Den rozhodné skutečnosti” s relevancí jen pro vydané dobropisy.

Některé sloupce v zobrazení tabulky agendy jsou po instalaci ve výchozím nastavení skryté. Sloupce, které chcete vidět, zobrazíte funkcí Zobrazit skryté sloupce...

Sloupec Den rozhodné skutečnosti ve výchozím zobrazení agendy Vydané doklady

Obrázek: Nový sloupec „Den rozhodné skutečnosti” rozšířil výchozí zobrazení agendy Vydané doklady.

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení ve Variu splňuje náležitosti zákona i po 1. 10. 2019.

 • Načítání dokladů do výkazů „Přiznání k DPH” i „Kontrolní hlášení DPH” je uskutečňováno dle hodnoty v poli Datum zdanitelného plnění. Tento princip se uplatňuje pro veškeré typy dokladů.
 • Nové pole Den rozhodné skutečnosti má souvislost pouze s výkazem Kontrolní hlášení DPH. Do výkazu je přenášena hodnota právě z tohoto pole, což znamená:
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ: oddíl – sloupec Přenáší se datum z pole
A1 – DUZP Den rozhodné skutečnosti
A4 – DPPD Den rozhodné skutečnosti

Přijaté a vydané doklady

Daňový doklad o přijetí platby (DDoPP) v cizí měně

S tímto vydáním se stala minulostí nutnost ručně změnit kurz zálohy tak, aby byl stejný jako kurz úhrady (protože DDoPP se vystavoval vždy podle částek v Kč, a měl primární měnu Kč). Nyní jsme Vario „naučili” vystavovat daňový doklad o přijetí platby (DDoPP) v cizí měně, což platí za předpokladu, jestliže zálohová faktura a úhrada jsou ve stejné měně.

Pokud je měna zálohy a měna úhrady stejná, vystaví se DDoPP v této měně. Na DDoPP se použije kurs úhrady. Díky tomu by vám mělo „sedět” zdanění úhrady podle skutečně došlé hotovosti.

Správce databáze

Zkontrolovat data pomocí Správce databáze

Dialog Kontrola dat s popisem chyby, příčiny a návrhem opravy jsme vylepšili o funkci ukrývající se pod novým tlačítkem  Opravit data . Pokud je tlačítko „aktivní” a vy na něj klepnete, Vario chybu automaticky opraví.

 • U jmenovaných čtyř chyb se zobrazuje aktivní tlačítko  Opravit data :
  • Datum dokladu obsahuje čas
  • Nesouhlasí součet množství zbývajícího v příjmech se stavem skladu
  • Nesouhlasí součet množství ve stavu REZERVOVÁNO z položek dokladů s množstvím blokovaným na skladu
  • Z příjmu bylo vydáno množství větší než přijaté
 • Ostatní chyby, se kterými si nevíte rady, prosíme, konzultujte s technickou podporou Varia.

Změny v systému Vario

Evidence majetku

Změna vstupní ceny

Položky v odpisovém plánu ve stavu „Odepsáno” jsme nikdy nedovolili nahrazovat přepočtem. Časy se ale mění, takže vezměte prosíme na vědomí, že pokud teď opravíte vstupní cenu (přímo nebo prostřednictvím technického zhodnocení nebo úpravou ceny), v odpisovém plánu se opraví zůstatková cena i u odepsaných položek. Výše odpisu (i procento) zůstávají u odepsaných položek beze změny, oprava se týká pouze zůstatkové ceny.

V případě změny vstupní ceny (i prostřednictvím technického zhodnocení a úpravy ceny) se nyní opraví zůstatková hodnota i u uskutečněných odpisů.

Interní doklady

Přepočet kursových rozdílů

Od tohoto vydání Vario nedovoluje odstranit doklad (ani jeho položky) o provedení přepočtu kurzových rozdílů. Důvodem této restrikce je zjištění, že odstraněním dokladu nevratně zmizí informace o částce, kterou byla opravena pohledávka (resp. závazek) při přepočtu pohledávky aktuálním kurzem.

Hodnocení

Založení nového záznamu hodnocení

Uskutečnili jsme pozitivní redesigny dialogů v modulu Hodnocení, aby se vám s agendou lépe a radostněji pracovalo. Další a důležitější změna však na vás číhá při zakládání nového záznamu Hodnocení. Pokud jste dříve klepli na tlačítko Nový (záznam), otevřelo se okno průvodce Založení nového záznamu hodnocení. Nyní se otevře skutečně detail záznamu Hodnocení, jak jste zvyklí z jiných agend Varia. Kdo z vás si již na průvodce vypěstoval závislost a nemůže bez něj žít, nalezne jej v nabídce Nástroje agendy/Průvodce založením záznamu…

Závěrem vás ještě potěšíme úpravou, která zahrnuje zpřístupnění všech polí záznamu Hodnocení založeného průvodcem. Tato „libůstka” byla v minulých vydáních zapovězena, takže pole, která doplnil průvodce, již nebylo možné editovat. Abyste si o klíčových novinkách udělali lepší představu, přejděte na aktualizovaný článek nápovědy Založení nového záznamu Hodnocení.

Průvodce založením nového záznamu Hodnocení nyní naleznete v nabídce nástrojů agendy

Obrázek: Průvodce založením nového záznamu nyní naleznete v nabídce nástrojů agendy Hodnocení

Prodej a výdej ze skladu

Fakturace nedostupných sad

Vario zobrazovalo chybné množství produktu na faktuře oproti výdejce v příslušných stavech při fakturaci nedostupných sad. Upravili jsme proto funkci místní nabídky nad položkou dokladu Vystavit fakturu a vyskladnit (OK) tak, aby nejprve vytvořila fakturu a následně výdejku s tím rozdílem oproti minulosti, že se nefakturuje jen to, co je skladem, ale nyní se vyfakturuje vše požadované na položce dokladu. Prostě, teď název funkce Vystavit fakturu a vyskladnit (OK) koresponduje s jejím posláním ve Variu.

Účetnictví

Účetní uzávěrka a převod středisek (SQL)

 • Pokud se ve Variu účtovalo jedním řádkem na různá střediska MD/D, uzávěrka převáděla nesprávně zůstatek účtu na středisko. V tomto vydání je chyba opravena a účetní uzávěrka na SQL datech převádí střediska stejně jako na MDB datech.
 • V tomto vydání jsme přidali převod středisek u saldokont do závěrky.

Zaúčtování dokladů

Okno zobrazující průběh zaúčtování (tzv. log) jsme redesignovali a texty v něm obsažené jsou nyní lépe formátováné. V dialogu Průvodce zaúčtování, který v případě nalezení chyb nabídne pomocné volby, přibyla nová možnost Adjudication Přeskočit všechny další chybné doklady.

Okno s nabídkou voleb pro řešení chyb nalezených při zaúčtování obsahuje i možnost Přeskočit všechny další chybné doklady

Obrázek: Okno s nabídkou voleb pro řešení chyb nalezených při zaúčtování obsahuje novou možnost „Přeskočit všechny další chybné doklady”

Kombinování přístupu k datům (MDB/SQL) v rámci jednoho datového profilu

Donedávna bylo možné – v rámci jednoho datového profilu – zakládat nové firmy s daty jak v MDB databázích tak i na SQL serveru.

Kombinovaný přístup k datů v rámci jednoho profilu může působit provozní problémy, a proto od vydání 20190926 již nepodporujeme zakládání dalších nových firem v MDB databázích v SQL profilech!

V rámci jednoho datového profilu je strikně doporučeno přistupovat k datům pouze jedním způsobem, přičemž (s ohledem na objem zpracovávaných dokladů, počet přistupujících uživatelů, apod.) doporučujeme ze dvou možných přístupů zvolit raději data uložená na SQL serveru.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

Změny v dokumentech nápovědy v období od 28. 08. 2019 do 26. 09. 2019:

NOVÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY NÁPOVĚDY