Nastavení agendy Vydané doklady

Obsah:

1. Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní

Popis funkce naleznete v dokumentu Zaokrouhlovat faktury vydané stejně jako pokladní (obr. 1). 

2. Nastavení složky záznamů agendy Vydané doklady

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Altus Vario, v poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů) – obr. 1.

3. QR kód na faktuře

QR kód zobrazený a vytisknutý na faktuře může obsahovat platební i základní účetní údaje faktury zároveň. Tiskem kombinovaného QR kódu na fakturách usnadníte načtení účetních dat z faktur do účetních programů vašich zákazníků. Sníží se tím možnost chybného zadání důležitých údajů jako je číslo faktury, datum splatnosti, DUZP, základ daně a daň, datum vystavení a dalších. Kombinovaný kód navíc stále obsahuje číslo účtu, variabilní symbol a další platební údaje.

Požadovanou kombinaci formátu QR kódu si můžete aktivovat v nastavení agendy Vydané doklady (obr. 1). Před používáním formátu Radio button - Přepínač QR Platba+Faktura doporučujeme zkontrolovat jeho podporu ve vašich bankovních aplikacích.

Nastavení v možnostech agendy Vydané doklady

Obrázek 1: Nastavení v možnostech agendy Vydané doklady.

 

Kontrolovat nastavení vybraného typu QR kódu ve faktuře umožňuje krátký popisek nad kódem

Obrázek 1a: Kontrolovat nastavení vybraného typu QR kódu ve faktuře umožňuje krátký popisek nad kódem.

Nastavení výchozího stavu skladové položky pro knihy agendy Vydané doklady

Pro knihy agendy Vydané doklady lze nastavit výchozí stav položek (obr. 2). Popis naleznete v dokumenech Stavy položek na vydané faktuře při prodeji zboží a Výchozí stav skladových položek

Dialog Možnosti Altus Vario. V možnostech knihy agendy Vydané doklady lze nastavit Výchozí stav skladové položky

Obrázek 2: Dialog Možnosti Altus Vario. V možnostech knihy agendy Vydané doklady lze nastavit Výchozí stav skladové položky.

Kontrolovat správnost DIČ

Při zadávání kontaktu do dokladu můžete nechat ověřovat jeho DIČ kontrolou správnosti DIČ.

EET v modulu Prodejna

V modulu Prodejna se doklady hrazené pouze hotovostně posílají automaticky do EET.

  • Bezhotovostní doklady (platby kartou) v Prodejně se řídí stavovým polem Stav EET (na kartě Součet) a automaticky se odesílají pouze v případě, že je v šabloně v dané knize vydaných dokladů nastaveno Stav_EET=1 (Požadováno).
  • Jestliže tedy budete chtít z Prodejny automaticky odesílat doklady hrazené také bezhotovostně, nastavte si v šabloně dané knihy (ve Vydaných dokladech) Stav_EET=1 (Požadováno) – obr. 3.
  • Naopak, pokud již nechcete z agendy Vydané doklady odesílat doklady do EET a měli jste nastavený výchozí stav pro EET na „Požadováno”, odstraňte Stav_EET=1 (Požadováno) v šabloně odpovídající knihy.

Od tohoto vydání se z Prodejny do EET automaticky posílají pouze doklady hotovostní. Jestliže chcete nadále evidovat tržby z plateb kartou, nastavení změníte v dialogu Možnosti Altus Vario

Obrázek 3: Z Prodejny do EET se automaticky posílají pouze doklady hotovostní. Jestliže chcete evidovat tržby z plateb kartou, nastavení změníte v dialogu Možnosti Altus Vario.

Oprávnění k poli Celkem

V možnostech agend dokladů lze nastavit oprávnění pro čtení pole Celkem. Nastavení oprávnění pro toto pole má zvláštní význam. Kromě skrytí tohoto pole v detailu dokladu jsou skryta všechna pole obsahující ceny jak v dokladu, tak v jeho položkách.

V dialogu Možnosti Altus Vario, v možnostech zobrazení, naleznete složku Karta Souvislosti obsahující zobrazení dostupné na kartě Souvislosti. K těmto zobrazením lze také přidělit oprávnění pro prohlížení.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty