Tiskové výstupy agendy Skladové doklady

Agenda Skladové doklady má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Skladový doklad
Skladový doklad slouží pro tisk příjemek, výdejek a převodek. Používá se jako účetní doklad o změně množství a ceny na skladu. Pro zákazníky použijte tiskový formulář Dodací list, který neobsahuje skladové ceny.
Skladový doklad s kontací
Tisk standardního skladového dokladu, obsahuje však předpis účtování - kontační razítko, neboli Košilku. Nastavení zobrazovaných údajů a chování při chybném účtování je shodné a je možné nastavit u tiskového formuláře Košilka.
Skladový doklad s množstevními skupinami
Skladový doklad slouží pro tisk příjemek, výdejek a převodek s doplňující informací o množstevních skupinách.
Dodací list
Jestliže potřebujete vytisknout skladový doklad pro zákazníka (bez skladových cen), použijte tento tiskový formulář. Na tiskový formulář Dodací list se tisknou čísla objednávek odběratele. Pro interní evidenci pohybů doporučujeme raději používat skladový doklad, který dokladuje i skladové ceny.
Košilky
Slouží pro tisk zúčtovacího předpisu dokladu. Pozor, pokud není doklad dosud zaúčtován, může být změněn.
Související dokument: Tiskový formulář Košilky a datum zaúčtování.

 

Mínus Cizojazyčné
Dodací list anglicky a Dodací list německy
Jestliže potřebujete vytisknout skladový doklad pro zákazníka (bez skladových cen) v angličtině nebo němčině, použijte tento tiskový formulář. Na tiskový formulář Dodací list se tisknou čísla objednávek odběratele. Pro interní evidenci pohybů doporučujeme raději používat skladový doklad, který dokladuje i skladové ceny.
Funkce a vzhled jsou totožné s tiskovým formulářem Dodací list. Popisky prvků jsou v příslušném jazyce. Na rozdíl od daňových dokladů (jako například Faktura anglicky) nejsou popisky uvedeny dvojjazyčně (u daňových dokladů to vyžaduje zákon).
  • K tiskovým formulářům jsou připojené dva uživatelské číselníky, které pomohou s překladem zkratek jednotek. V možnostech Varia vyhledejte číselníky "Slovník CZ-EN" a "Slovník CZ-DE". Poklepáním na modrý identifikátor otevřete dialog "Možnosti číselníku". Klepnutím na tlačítko Hodnoty číselníku… zobrazíte dialog se seznamem hodnot. Pomocí myši roztáhněte skrytý sloupec "Poznámka". Do sloupce "Slovník CZ-EN" a "Slovník CZ-DE" zapište český výraz zkratky, do sloupce "Poznámka" jeho překlad do příslušného jazyka.
  • Do zápatí formulářů můžete připojit obrázek razítka (s podpisem) vaší firmy.
  • Tiskové výstupy: Export tiskového formuláře Dodací list do souboru.

 

Související dokumenty