Struktura systému Vario

Základní pojmy Varia

Vario je ERP software určený ke zpracování firemních agend. Jednotlivé agendy jsou vedeny pomocí specializovaných modulů, které slouží ke správě obchodních, účetních a personálních agend firmy. Jinými slovy můžete s pomocí Varia řešit minimálně tyto obchodní aktivity:

  • práce s klienty (adresář, deník aktivit)
  • nákup a prodej zboží a služeb (sklady, zakázky, objednávky, fakturace, pokladna)
  • vedení účetnictví, personalistiky a mezd, evidence majetku a další
  • řízení vztahů se zákazníky (CRM)

Firma

Vario umožňuje zpracovávat data libovolného množství firem. Například účetní společnosti vedou účetnictví více firmám (účetním jednotkám) – zpracovávají je nezávisle. Firmy může uživatel kdykoliv přidat nebo odebrat.

Modul

Modul je samostatná aplikace týkající se dat jedné obchodní oblasti, například Adresář – údaje o firmách, Sklad – údaje o skladu, produktech a skladových dokladech apod. Moduly vytváří výrobce Varia.

Všechny moduly disponují společnými funkcemi jádra Varia, které zajišťují dokonalou konzistenci všech součástí systému. Vario poskytuje všem modulům společné rozhraní pro Adresář, Doklady a Katalog produktů. Dále společné funkce pro: nastavení systému, hledání údajů ve všech agendách, úkoly a mnoho dalších.

Navíc každý modul obsahuje prostředky pro analýzu dat, které dokáží uspokojit snad každého uživatele.

Agenda

Agenda je předdefinovaná část modulu. Modul je rozčleněn do agend. Agenda se týká jedné specifické oblasti modulu – je to soubor záznamů stejného typu (adresy, faktury, bankovní výpisy, skladové karty, kursy měn apod.).

Například modul Sklad je tvořen agendami: Sklad (evidence skladových karet), Skladové doklady (příjemky, výdejky, převodky a vratky) a Katalog (záznamy o produktech, službách).

Kniha

Uživatelsky definovaná část agendy je tzv. kniha. Ta agendu blíže specifikuje; kniha je soubor záznamů stejného typu.

Agenda může obsahovat libovolné množství knih – záleží jen na vašem uvážení, do kolika knih agendu rozdělíte.

Například k agendě Vydané doklady, která slouží pro vystavování a evidenci vydaných dokladů (modul Vydané doklady), může uživatel vytvořit knihy: Vydané faktury a Vydané zálohové faktury pro vedení jednotlivých druhů vydaných dokladů.

V knize můžete záznamy libovolně třídit, vybírat (filtrovat) či vyhledávat. Tabulku se záznamy můžete graficky upravit. Záznamy můžete tisknout. Vytvářet a upravovat záznamy lze prostřednictvím speciálního dialogu – detailu záznamu.

Vario již obsahuje předdefinované knihy, nebo je můžete dle potřeb vytvářet. Při práci s agendami můžete nastavit vlastnosti šablon jednotlivých knih, podle kterých se vytvářejí nové záznamy, povolené druhy dokladů vystavovaných do knih a jejich číselné řady atd. Vlastnosti nastavíte v dialogu Možnosti knihy:

Systém zobrazí dialog Možnosti Vario – Moduly – vyberte konkrétní modul / Agendu. Upravte nastavení připravených knih nebo vytvořte novou knihu, případně ji přejmenujte. Zde můžete upravit též tiskové výstupy exportů (pokud máte nainstalovanou plnou verzi MS Access), a nebo oprávnění k funkcím agendy.

 

Abychom vám co nejvíce ulehčili seznámení se systémem Vario, připravili jsme pro vás sérii dokumentů, jejichž souhrn naleznete v pilotním článku První kroky – zkoušíme Vario. Díky těmto jednoduchým a interaktivním návodům poznáte, co Vario „umí” a osvojíte si základní i pokročilejší pracovní postupy v systému.

 

Pokud vás zajímá Vario Online, navštivte tyto stránky:

 

Související dokumenty