Kontrola a oprava možné chyby oceňování skladu

vydání: 20120125 - verze: 14

Ve vydání 20111116 jsme publikovali úpravu, která zrychlila vyskladnění položek s velkým počtem sériových čísel. S touto úpravou jsme bohužel zanesli do vyskladnění chybu, která se projeví pokud jsou splněny 3 podmínky:

 • Data jsou umístěna na SQL serveru,
 • Položka výdejky má množství rozdělené na více subpoložek (např. kvůli částečné rezervaci, částečné fakturaci apod.) a
 • Výdej této položky je realizován z jednoho příjmu.

 

Chyba způsobí, že z interního seznamu příjmů není odepsáno celé vydané množství, ale jen jeho část. Následkem toho se při následujícím výdeji vydá skladová položka z příjmu, který již nemusel být k dispozici.

Nesprávný odpis množství má tyto důsledky:

 • Je porušena vnitřní integrita příjmů a výdejů. Z některých příjmů je vydáno více, než bylo těmito příjmy přijato. To může mít za následek chybný výpočet stavu skladu zpětně ke dni při založení nebo aktualizaci inventury.
 • U skladů s oceňováním metodou FIFO se použije při výdeji nesprávná cena příjmu. Následkem toho nebude správně uvedena celková hodnota skladu u daného produktu.
 • Celkové množství produktů skladem a k dispozici není chybou ovlivněno. 

Kontrola

Pokud používáte modul Sklad a máte data na SQL serveru, je nutné zkontrolovat skladové pohyby.

 • Aktaulizujte Vario na vydání 20120125 nebo novější.
 • Pomocí příkazu menu Nástroje / Doplňky / Správce databáze otevřete okno Správce databáze.
 • Přejděte na kartu Kontrola dat.
 • Vyberte jen prostřední volbu Zkontrolovat Sklad.
 • Spusťte kontrolu klepnutím na tlačítko Zkontrolovat data.

 

Správce databáze spustí několik křížových kontrol, které ověřují skladové pohyby. Pokud došlo k výše uvedené chybě, zobrazí se ve výsledku kontroly chyba:

"Z příjmu bylo vydáno množství větší než přijaté. Vážná chyba"

Zároveň s touto chybou se zpravidla zobrazí i chyba:

"Nesouhlasí součet množství zbývajícího v příjmech se stavem skladu. Vážná chyba"

Výsledek kontroly skladu v případě, že došlo k chybě při výdeji 

Výsledek kontroly skladu v případě, že došlo k chybě při výdeji

Oprava

Oprava se provede přímo z okna výsledků kontroly. Doporučujeme, aby oprava proběhla v době, kdy se nepracuje se skladem.

 • Klepnutím na + vedle chyby "Z příjmu bylo vydáno množství větší než přijaté" zobrazíte seznam skladových položek, u kterých došlo k problému.
 • Doporučujeme vám zkopírovat řádky s produkty například do Excelu a uložit si tento seznam pro případné kontroly nebo řešení problémů (např. v inventuře nebo oceňování).
 • Klepnutím na tlačítko Opravit spustíte opravu.
 • Oprava nejdříve napraví nesprávný údaj o zbývajícím množství (krok 1).
 • Dále vyhledá případy, kdy bylo z daného příjmu vydáno množství větší než přijaté (krok 2). Tyto výdeje následně přepojí k jiným příjmům.
 • V případě, že se jedná o sklad s oceňováním FIFO, následuje oprava cen na výdejkách tak, aby odpovídala ceně příjmu, na který byl výdej připojen. Tento krok vyžaduje, aby výdejka nebyla uzamčena nebo zaúčtována.
 • Pokud je výdejka, na které je potřeba opravit cenu zaúčtovaná, oprava se neprovede. Výdejka se zobrazí v seznamu, který se otevře na konci funkce.
 • Pokud byl výdej realizován převodkou, spustí se funkce pro opravu ceny příjmu na cílovém skladu. To může vyvolat nutnost opravy dalších výdejek, které nesmí být zaúčtované. V tomto případě se zobrazí chybová hláška a oprava se přeruší. Je potřeba odúčtovat převodku a na ní navazující výdejky na cílovém skladu a opakovat opravu.
 • Na konci opravy se zobrazí buďto seznam dokladů, u kterých byla změněna cena, nebo seznam dokladů, u kterých nebylo možné opravu provést.
 • Seznam změněných dokladů zkopírujte. Bude je potřeba znovu vytisknout a případně zaúčtovat.
 • U dokladů, které jsou uvedené na seznamu dokladů u nichž nebylo možné opravu provést, je potřeba tyto doklady odúčtovat nebo odemknout a následně spustit opravu znovu.

 

V případě, že budete mít jakékoli potíže s opravou dokladů, obraťte se prosím na naší technickou podporu. Naši konzultanti se k vám připojí pomocí funkce podpory na dálku a pomohou vám s opravou skladových pohybů.

Omlouváme se za způsobené potíže. Spolehlivost našich produktů je pro nás důležitá. Přijali jsme opatření, která mají za cíl eliminovat opakování podobného problému.