Souhrn změn ve vydání 20120425

vydání: 20120425 - verze: 14

Banka - počáteční zůstatek v tabulce agendy

Pokud se používá načítání výpisů homebankingem, zobrazuje se v tabulce agendy sloupec s konečným zůstatkem. V tomto vydání byl do zobrazení Banka a Výpisy po položkách přidán sloupec Počáteční zůstatek, který v případě výpisů načtených homebankingem zobrazí počáteční zůstatek bankovního konta.

Ceník - přidání produktů pomocí okna Katalog a sklad

Do ceníku lze nyní přidávat produkty pomocí okna Katalog a sklad. Okno se otevře nad položkami ceníku stiskem klávesové zkratky Ctrl+K. Okno umožňuje vyhledávání produktů nebo jejich načtení čtečkou čárových kódů.

Export a import katalogu

Export a import katalogu již nevyžaduje, aby kniha na cílové straně byla označena příznakem Externí. Při aktualizaci na toto vydání se externí knihy v agendě Katalog změní na běžné uživatelské knihy a při přenosu katalogu se budou importovat produkty do běžných knih.

Export import katalogu nyní přenáší další údaje k produktům včetně materiálu, souvisejících produktů, odkazů, čárových kódů, katalogu variant a dalších.

Řazení v okně Zobrazit skryté sloupce

Okno Zobrazit skryté sloupce umožňuje zobrazení podle pořadí sloupců nebo podle názvu sloupce. Od tohoto vydání se bude seznam sloupců otevírat seřazený podle naposledy použitého řazení.

Košilky a Doklad s kontací

Do tiskových formulářů Košilky, Faktura s kontací, Pokladní doklad s kontací, Skladový doklad s kontací a Interní doklad s rozúčtováním, byl přidán tisk střediska a zakázky Má dáti a Dal. Dosud se tiskly tyto údaje zjednodušeně, pouze pro stranu Má dáti. Nyní, pokud se liší středisko pro stranu Má dáti od střediska strany Dal, se tisknou střediska pro obě strany oddělené lomítkem.

Prodejna - chybová hláška při otevření seznamu produktů

Pokud se odebere uživateli oprávnění k některé knize v agendě Katalog, zobrazí se při otevření seznamu produktů chybová hláška "Syntaktická chyba...". Seznam produktů se otevře, ale jsou zobrazeny produkty ze všech knih. Obdobná chyba se může objevit i v případě zobrazení seznamu zakázek.

Chyba je opravena v tomto vydání.

Souhrnné hlášení - chybová hláška

Pokud se změní období podání přiznání k DPH z čtvrtletní na měsíční nebo naopak, může se při tisku souhrnného hlášení zobrazit chybová hláška "Invalid use of null". V tomto případě stačí v okně tisku Souhrnného hlášení vybrat zdaňovací období (měsíční nebo čtvrtletní) a tisk proběhne v pořádku.

Chyba je opravena v tomto vydání.

Storno jediné položky souhrnného hlášení

Pokud se k souhrnnému hlášení vytvoří následné, generují se do datové zprávy storno řádky. Toto nefungovalo v případě, že v souhrnném hlášení byla pouze jediná položka, která se měla následným hlášením stornovat. V takovém případě se datová zpráva pro následné souhrnné hlášení nevytvořilo a místo toho se zobrazila hláška, že pro hlášení nejsou žádné doklady. Stornování jednopoložkového hlášení je opraveno v tomto vydání.

Sada a záporné množství v zakázce

Pokus o vrácení sady zadané v položce zakázky záporným množství skončil chybovou hláškou "Chyba při převodu typu dat." Chyba je opravena v tomto vydání.

Dodací list a sada

Pokud se tiskne dodací list k faktuře a položka faktury obsahuje sadu, může se vytisknout pod položkou prázdný řádek. V tomto vydání je tisk upraven tak, aby mezery mezi řádky zůstaly stejné.

Nákladový klíč a účtování

Pokud je nastaveno účtování podle nákladového klíče a nákladový klíč není definován, skončí pokus o zaúčtování chybovou hláškou "Object variable ... not set.". Pokud se nastaví nákladový klíč tak, že je umožněno zadat identifikátor střediska delší než 30 znaků, skončí pokus o zaúčtování chybovou hláškou "Pole je pro přidávaná pole příliš malé.". Obě situace jsou nyní při zaúčtování kontrolovány.

Mzdy – náhrada při DPN a nízký průměr pro PPÚ

Při zadání mzdové složky Nemoc se v případě průměru pro PPÚ, který byl nižší než minimální mzda (starobní a invalidní důchodci, mladiství apod.), objevila hláška, že je průměrný výdělek nižší než minimální mzda, a zda se má použít. Při přechodu takové nemoci do dalšího období se však automaticky doplnila hodnota minimální mzdy, což bylo chybně.

Nyní byla provedena úprava, která zajistí, že se při vytvoření mzdy na další období systém zeptá obdobným způsobem, tj. zda se má použít průměrný výdělek, který je nižší než minimální mzda (je zde na výběr Ano nebo Ne).

Mzdy – ELDP a možnosti tisku

Při zvolení v možnostech tisku ELDP – roční na Stejnopis se chybně tiskly údaje Do formuláře. Chyba byla odstraněna.

Parametry příkazového řádku

Aby se dalo spouštět Vario.exe jako naplánovaná úloha, v rámci které událostní doplněk automaticky provede nějakou činnost, přidali jsme další parametry příkazového řádku programu Vario.exe:

 • /Mode Silent : budou potlačena dialogová okna
 • /Firma Název dat : vynutí otevření konkrétní firmy
 • /Custom Nějaká hodnota : tento parametr je předán do aplikace Varia

Naplánovaná úloha ve Variu se potom může spustit dvěma způsoby:

 • Jako agenda nebo modul pomocí parametru Modul.
  Například: /Modul Robot otevře agendu Robot, která při otevření zpracuje data.
 • Jako událostní doplněk, který reaguje na přihlašovací jméno Uživatele, pod kterým se plánované úlohy spouští.
 • Jako událostní doplněk, který reaguje na hodnotu parametru /Custom.

Vario.exe tedy nyní zpracovává následující parametry příkazového řádku:

 • Název modulu : otevře modul.
 • cesta *.isdoc | *.isdocx  : načte dokument isdoc (poklepáním na soubor).
 • /User Jméno uživatele : pro zadání přihlašovacího jména.
 • /Pwd  tajné heslo : pro zadání hesla (pokud je uvedeno jméno a heslo, nemusí se potvrzovat přihlašovací okno, stejně jako při doménové autorizaci).
 • /Profile Název profilu : vybere datový profil.
 • /Firma Název dat : otevře data firmy.
 • /Mode Silent : potlačí dialogová okna pro interakci s uživatelem. Tento parametr je určen pouze pro automatizované úlohy.
 • /Custom Nějaká hodnota : tento parametr je předán do aplikace Varia pro zakázková řešení.
 • ? | /H | h | ? | -h | -?  : Zobrazí nápovědu k parametrům příkazového řádku.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 11. 4. do 24. 4., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Vydat zakázku (Prodejna) 

Významně aktualizované dokumenty

Karta Obecné - Doklad
Karta Vlastní a uživatelská pole
Nastavení agendy Sklad
Rozpočítání vedlejších nákladů (Skladové doklady) 

Doplněné dokumenty

DPH - popis řádků Přiznání k DPH od r. 2012
Karta Kódy - Prodejna
Příjem a výdej hotovosti v Prodejně
Dialog Průvodce vystavením objednávek
Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Skladová položka (popis dialogu)
Karta Doklady - Produkt
Karta Souvislosti - Doklad
Najít
Hledání záznamů
Vystavení nového přijatého dokladu
Stornování zakázek
Stornování objednávek
Skladové, obchodní a účetní doklady
Průvodce založením firmy
Karty dialogu Doklad
Nastavení funkce Zaúčtování dokladů
Zaúčtování dokladů
Kopírování zakázky a nabídky (Zakázky)
Tiskové výstupy agendy Interní doklady
Tiskové formuláře agendy Evidence majetku 

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
Zobrazení agendy Banka
Zobrazení agendy Příkazy
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Dokumenty
Zobrazení agendy Pokladna
Zobrazení agendy Sklad
Zobrazení agendy Katalog
Zobrazení agendy Úkoly
Zobrazení agendy Zakázky
Zobrazení agendy Objednávky
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Podle objednacího cyklu (typ strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vystavit převodky podle zakázek
Vystavit převodky podle objednávek
Vrácení produktů
Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.