Souhrn změn ve vydání 20120104

vydání: 20120104 - verze: 14

Toto vydání je připraveno na legislativu roku 2012 včetně legislativních změn v modulu Mzdy. Pokud aktualizujete ze starších vydání, věnujte prosím pozornost informacím uvedeným v předchozích souhrnech vydání: Souhrn změn ve vydání 20111222 a Souhrn změn ve vydání 20111219.

Mzdy pro rok 2012

Toto vydání obsahuje aktualizaci číselníků a sazeb v nastavení modulu Mzdy, které jsou nezbytné pro výpočet mezd v roce 2012. Dále jsou zahrnuty úpravy související s novou povinností odvodu nemocenského pojištění i pro pracovní poměry na dohodu o provedení práce (DPP).

Přehled změn naleznete v článku Změny ve mzdách v roce 2012.

Informace k samotnému nastavení naleznete v článku Mzdy - Nastavení roku 2012.

Ceník - přidání jednotlivých produktů

V položkách ceníku (detail ceníku, karta Ceník) lze přidávat produkty také jednotlivě a to výběrem z rozbalovacího seznamu ve sloupci Produkt. Seznam byl v tomto vydání rozšířen o sloupec s popisem produktu.

Dále byla doplněna funkce pro vyhledání produktu, která se vyvolá poklepáním na novém řádku ve sloupci Produkt.

Tip: více produktů lze vložit ze schránky, do které zkopírujeme sloupec vybraných produktů z katalogu. Jinak se produkty do ceníku přidávají průvodcem, který se otevře tlačítkem Upravit (nahoře vedle seznamu období).

Intrastat - doplnění statistických znaků

V tomto vydání byl doplněn číselník statistických znaků pro kódy zboží 29091990 a 34039900.

Vrácení zboží dodavateli

Vario umožňuje vystavovat vratky a dobropisy ke konkrétním prodejním dokladům. Při vrácení zboží zákazníkem zpravidla není problém dohledat podle čísla faktury (pokladního dokladu) nebo výdejky konkrétní prodej a k němu vystavit dobropis a vratku.

Horší to může být s následným vystavením vratky k příjmu pro dodavatele. Například v následující situaci:

Zákazník vrátí zboží. Uživatel vystaví vratku k výdejce, kterou bylo zboží vydáno. Zboží přijme zpět na sklad. Dohodne se s dodavatelem, že mu zboží vrátí. Správně by měl vyhledat příjemku, kterou nakoupil dané zboží a k ní vystavit vratku. Dejme tomu, že však postupuje jinak. Vystaví novou vratku příjemky, vloží na ní produkt a potom určí vracenou položku tak, že v detailu položky klepne na [...] vedle pole Vracená položka. Tím se nabídne seznam příjemek a vratek výdejek, kterými byl přijat daný produkt na sklad. Správně by měl vybrat některou z příjemek. Vybere však vratku výdejky, kterou přijal zboží od zákazníka. Tím vznikne problém, protože se v tomto případě jedná o vrácení zboží zákazníkovi, což v praxi nedává smysl.

V tomto vydání je pro tento případ doplněna kontrola, zda uživatel nevybral příjem, který byl realizován vratkou výdejky. Pokud ano, zobrazí se okno s dotazem:

 

Vyhledat příjemku

 

Klepnutím na první volbu se najde příjemka, kterou byl zakoupen daný produkt. Tím se vytvoří vazba na příjemku a zboží bude vráceno dodavateli. Pokud bude následně vystaven dobropis, bude mít vazbu na fakturu, která se váže na danou příjemku.

Příjemka se nenajde,

 • pokud vratka výdejky nemá nastavenou vazbu na vracenou příjemku.
 • pokud příjemka není, protože produkt byl přijat převodkou nebo jinou vratkou.

V těchto případech je potřeba určit ve vratce vazbu na příjemku, kterou si zvolíte pro vrácení.

Zobrazení kreditu v detailu dokladu

Při vložení kontaktu do dokladu se zobrazí informace o kreditu (pokud jej má kontakt nastaven). V minulých vydáních se kredit zobrazil jen v případě, že kontakt zároveň měl nějaké dluhy. Od tohoto vydání se informace o kreditu zobrazí při vložení kontaktu bez ohledu na dluhy.

Tisk popis a katalogového čísla v dodacím listu

Dodací list byl upraven tak, aby se využil pro tisk popisu i sloupec, kde se tiskne katalogové číslo v případě, že katalogové číslo není zadáno. V případě, že katalogové číslo je zadáno a popis je dlouhý, zalomí se popis na více řádků (tak jako dosud).

Tisk identifikátoru Produkt ve skladových dokladech

V tiskovém formuláři Skladový doklad, Skladový doklad s množstevními skupinami a Skladový doklad s kontací se nyní tiskne sloupec Produkt a Varianta místo sloupce Katalogové číslo. Skladové doklady jsou určeny pro interní potřebu a údaj produkt je pro interní potřebu důležitější než katalogové číslo.

Sloupec Sklad byl odstraněn z položek. Místo toho se Sklad tiskne nad položkami. Pokud doklad obsahuje položky s různými Sklady, vytisknou se položky seskupené podle Skladu, přičemž nad každou skupinou položek je uveden příslušný Sklad.

Výchozí zdanitelné plnění pro místo Třetí země

V přijatých fakturách, ve kterých DPH doklad = Třetí země, bylo výchozí zdanitelné plnění nastaveno na hodnotu Dovoz zboží do EU. Od tohoto vydání bude zdanitelné plnění nastaveno na obvyklejší hodnotu Není.

Výrobní zakázka

Ve výrobní zakázce, na kartě Aktivity, se při výběru zobrazení Zadávání plnění může zobrazit okno pro zadání parametru Zbyva_minut. Jedná se o chybu, která je odstraněna v tomto vydání.

Inventura - aktualizace odstraní inventury na ostatních skladech

V okně Inventura je tlačítko Aktualizace inventury. Tlačítkem se znovu načte stav skladu k danému datu. Funkce v minulých vydáních obsahuje závažnou chybu, která způsobí, že při aktualizaci inventury jednoho skladu jsou odstraněny inventury na ostatních skladech, které mají stejné datum jako aktualizovaná inventura.

Chyba je opravena v tomto vydání. Omlouváme se za způsobené problémy. Doporučujeme vám aktualizovat na toto (případně novější) vydání, abyste zamezili možnosti nechtěného smazání inventury.

Kontrola dat a převodky na stejný sklad

Doplněk Správce databáze obsahuje funkci pro kontrolu dat. Ve výpisu chybných záznamů se zobrazují převodky na stejný sklad, které mohou sloužit například k přeskladnění sériových čísel. Převodky jsou uvedeny pod chybou "Nesouhlasí množství produktu položky dokladu a množství obchodního případu". Kontrola dat v tomto vydání zpracovává převodky na stejný sklad správně.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 17. 12. do 3. 1., byly realizovány následující změny:

Nový dokument

Zobrazení náhledu před tiskem 

Významně aktualizovaný dokument

Výkaz Intrastat (popis dialogu)

Doplněné dokumenty

Vystavení pokladního dokladu na základě vystavených dokladů (Skladové doklady)
Vystavit výdejky k pokladním dokladům
Vystavit příjemky k pokladním dokladům
Průvodce vystavením objednávek (Sklad)
Uhrazení dokladu (Vydané doklady)
Vystavit daňový doklad o přijetí platby (DDoPP)
Účtový rozvrh a osnova
Zůstatek pokladny
Vystavení dokladů (popis dialogu)
Aktualizace
Panel nabídek

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
 • Tiskové formuláře
 • Elektronická podání

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.