Nový modul Personální management

vydání: 20121130 - verze: 14

Personální management je nový modul určený pro řízení personálních agend. Modul pomáhá zaměstnavatelům plnit jejich legislativní povinnosti, mezi které patří:

 • zdravotní péče,
 • školení BOZP a PO,
 • školení řidičů,
 • evidence úrazů a
 • ochranné pracovní pomůcky.

Hlídání termínů exspirací školení, zdravotních prohlídek a ochranných pracovních pomůcek je nejčastějším požadavkem v oblasti personalistiky. Modul Personální management jde v tomto ohledu dál tím, že pomáhá firmám organizovat školení, prohlídky a další akce.

S modulem zvládnete sestavit organizační strukturu firmy, definovat pracovní pozice a požadavky na jejich plnění. Budete mít přehled o pracovnících na jednotlivých pozicích. Můžete snadno evidovat přidělené pracovní pomůcky.

Vyzkoušejte si modul

1. Stáhněte si instalaci modulu.

2. Nainstalujte modul dle pokynů pro instalaci.

3. Vyzkoušejte si modul podle návodu.

Více o modulu Personální management

Základem modulu Personální management je správa pracovních pozic. Výkon každé pozice je podmíněný splněním nějakých předpokladů (kvalifikací), mezi které může patřit například:

 • dosažené vzdělání,
 • znalost cizího jazyka,
 • délka praxe nebo
 • fyzické dispozice.


Některé kvalifikace musí pracovník splnit už při nástupu na danou pracovní pozici a mezi ně patří například:

 • vstupní zdravotní prohlídka nebo
 • školení BOZP.


Některé kvalifikace, jako například

 • školení řidičů,
 • preventivní zdravotní prohlídky a
 • různé certifikace

vyžadují periodické obnovování. Kontrola konce platnosti kvalifikací a organizace akcí pro obnovení kvalifikací je další z hlavních funkcí modulu Personální management.

Každá pracovní pozice vyžaduje přidělení pracovních pomůcek, ať už jde o počítač nebo ochranné pracovní pomůcky. U ochranných pomůcek lze sledovat jejich datum exspirace.

Kvalifikace s omezenou platností se znovu získávají absolvováním příslušných školení, zkoušek nebo prohlídek. Akce pro získání kvalifikace se evidují v agendě Osvědčení a školení. Na akci se evidují účastníci. Funkce agendy umožňují zasílání pozvánek, tisk prezentačních listin a hlavně nastavení výsledku u jednotlivých pracovníků.

Poslední agendou tohoto modulu je Evidence úrazů, která umožňuje elektronickou evidenci pracovních úrazů. 

Agendy modulu

 • Personální management
 • Osvědčení a školení
 • Evidence úrazů
 • Tiskové formuláře a Zobrazení

 

Funkce agendy Personální management

 • definice pracovních pozic
 • číselník kvalifikací
 • definice pracovních pomůcek
 • organizační struktura
 • pracovní zařazení zaměstnanců
 • kalendář kvalifikací
 • kalendář pomůcek

 

Funkce agendy Osvědčení a školení

 • kontrola vypršení kvalifikací
 • vystavení objednávek na školení, prohlídky nebo certifikace
 • možnost vytvoření šablon pro jednotlivé pozvánky
 • hromadné odeslání pozvánek

 

Funkce agendy Evidence úrazů

 • elektronická evidence pracovních i nepracovních úrazů

 

Tiskové formuláře a Zobrazení agend

 • dohoda o hmotné odpovědnosti
 • evidenční list OOPP
 • organizační struktura
 • popis pracovní pozice
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • prezenční listina
 • záznam o provedení BOZP a PO
 • záznam o úrazu
 • vytváření vlastních zobrazení (sestav) s potřebnými sloupci a jejich rozmístění
 • export dat do MS Office a zasílání dokladů e-mailem
 • zúžení výběru záznamů pomocí filtrování
 • propojení tiskových formulářů do aplikací MS Word a MS Excel

 

Další informace naleznete v dokumentaci modulu Personální management.