Souhrn změn ve vydání 20120201

vydání: 20120201 - verze: 14

Zásadní změna při fakturaci přenesené DPH

V předchozích vydáních Varia se uváděla zdanitelná plnění:

 • Přenesená DPH
 • Přenesená DPH Z
 • Přenesená DPH E
 • Stavba a montáž 

s nulovou sazbou DPH. Od tohoto vydání se musí uvést základní nebo snížená sazba. Díky tomu bude na daňovém dokladu uvedena sazba na řádku s přenesenou DPH a zároveň bude základ přenesené DPH uveden v rekapitulaci DPH.

Pokud je zdanitelné plnění rovno jednomu z výše uvedených typů zdanitelného plnění, bude částka DPH rovna 0.

 

Zdanitelná plnění přenesené DPH mění princip výpočtu DPH.

Zdanitelná plnění přenesené DPH mění princip výpočtu DPH.

Přenesená DPH a zástupce

Při tisku nebo elektronickém odeslání formuláře "Přenesená DPH" bylo možné v poli Zástupce vybrat buď "Fyzická osoba" nebo "Právnická osoba". Typ zástupce se poté vložil do souboru přiznání i v případě, že zástupce nebyl vyplněn. To může vést k chybě při ověření souboru na cílovém úřadu.

Od tohoto vydání jsou k dispozici 3 volby v typu zástupce:

 • Fyzická osoba,
 • Právnická osoba a
 • Žádný.

Pokud podání nepodává zástupce, zvolte možnost Žádný. Údaje o zástupci se v tomto případě do podání neuvedou.

Nové plnění RCH stavba a montáž 3

V tomto vydání je přidán nový typ zdanitelného plnění RCH stavba a montáž 3. Plnění slouží pro krácený nárok na odpočet.

RCH stavba a montáž 3 se vykazuje obdobně jako zdanitelné plnění "RCH stavba a montáž", tedy na řádky Přiznání k DPH 10 nebo 11 a na řádky 43 nebo 44 (podle sazby daně). Na řádcích 43 a 44 se ale částka DPH vykáže do druhého sloupce.

Poznámka: plnění bez nároku na odpočet (RCH stavba a montáž 2) přidávat nebudeme. V takovém případě nejde o režim RCH, ale o normální fakturaci s DPH.

Účetní doklady zakázky

V detailu zakázky, na kartě Souvislosti, je nové zobrazení Účetní doklady zakázky. V zobrazení jsou sečtené částky z položek dokladů typu Faktura přijatá, Faktura vydaná, Dobropis přijatý, Dobropis vydaný, Pokladní příjmový doklad a Pokladní výdajový doklad, které mají vazbu na zakázku.

Díky tomu lze rychle zjistit nákupy a prodeje k dané zakázce.

Sklad - zobrazení sloupců z katalogu

Do zobrazení tabulky agendy Sklad byly přidány všechny dostupné sloupce z Katalogu. Přidání se týká těchto zobrazení:

 • Sklad
 • Sklad ke dni s katalogem
 • Sklad obraty od/do
 • Sklad obraty s katalogem
 • Sklad skupiny

Průvodce importem a oddělovač záznamů Tab

V minulých vydáních nefungovaly importy z textových souborů, ve kterých byly záznamy odděleny znakem TABULATOR. Import je opraven v tomto vydání.

Hospodářský rok v průvodcích

V některých průvodcích (např. Přijaté doklady/Fakturovat/Objednávky podle dodavatele a produktu) se nabízela výchozí hodnota roku vystavení podle aktuálního kalendářního roku. Od tohoto vydání se bude nabízet hospodářský rok k aktuálnímu datu.

Rozšíření sloupce číslo dokladu v tiskových výstupech Pokladny

V tiskových formulářích:

 • Pokladní kniha,
 • Pokladní kniha od.-do a
 • Pokladna

byl rozšířen sloupec Číslo dokladu tak, aby se zobrazila čísla 20 znaků dlouhá.

Změna roku a zobrazení kontingenční tabulky

Zobrazení v menu Vydané doklady/Přehledy nezobrazí nic, pokud se změní rok na panelu nástrojů. V tomto vydání je oprava, která zajistí správné obnovení zobrazení při změně roku.

Výroba - čas a množství aktivity

Byl opraven výpočet času a množství u aktivity vytvořené ze služby, která je vložená v kusovníku výrobku tak, aby bylo respektováno množství služby zadané v kusovníku.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 25. 1. do 31. 1., byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty

Inventura skladu (práce s dialogem)
Inventura skladu (popis dialogu) 

Doplněné dokumenty

Inventura skladu čtečkou čárových kódů
Karta Obecné - Produkt
Nový záznam v tabulce agendy
Fakturovat na základě jiného dokladu (Vydané doklady)
Kopírování zakázky a nabídky (Zakázky)
Příjem na sklad
Vystavení skladového dokladu na základě jiného dokladu 

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
 • Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
 • Vystavit převodky podle zakázek
 • Vystavit převodky podle objednávek
 • Vrácení produktů
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.