Souhrn změn ve vydání 20120229

vydání: 20120229 - verze: 14

Vystavení objednávek

Průvodce vystavením objednávek byl rozšířen o objednávání v jednotkách dodavatele nebo v množství podle celých balení. Byly rozšířeny volby pro vyhledání dodavatele podle nejvýhodnější nákupní ceny.

1. Alternativní název jednotek

Objednání s alternativním názvem jednotek se řeší alternativní jednotkou v ceníku. Použije-li se v průvodci cena z ceníku a ceník má alternativní jednotku, na objednávce se objeví alternativní jednotka. Množství přitom zůstává stejné. Toto je původní záměr pole Jednotky alternativní. Slouží například pro objednání u dodavatele v cizím jazyce. Proto také nelze vybrat ze seznamu.

2. Objednání v alternativních jednotkách

Objednání v alternativních jednotkách se provede v případě, že nastane případ 1) a přitom produkt navíc používá balení nebo více jednotek. Je-li alternativní ceníková jednotka nalezena mezi jednotkami balení, použije se v objednávce a množství se přepočítá podle definovaného koeficientu. V průvodci jsou nyní sloupce Chybí a Jednotky ve skladových jednotkách a sloupce Objednat a Jednotky dodavatele v jednotkách dodavatele. V triviálním případě tyto hodnoty souhlasí.

V případě, že počet mj jednoho balení přesahuje požadované množství Chybí, zaokrouhlí se množství Objednat na celé jednotky nahoru. Sloupeček X ukazuje počet základních jednotek v alternativní jednotce.

Příklad: požadavek je 456 kusů, objednáváte u dodavatele, který má v ceníku jednotku paleta, tato jednotka má 200 skladových jednotek, má se tedy objednat 2,28 palety, objednají se 3 palety.

3. Cena dodavatele

Načítání dodavatele a ceny bylo přepracováno. Uživatel má volbu:

a) načítat ceny s upřednostněním nejlevnější nákupní ceníkové ceny, a

b) načítat ceny jen z katalogu.

Nová volba načítání dodavatele a ceny 

Nová volba načítání dodavatele a ceny

V případě a) jsou priority:

 • Ceník dodavatele s nejnižší cenou
 • Ceník bez dodavatele
 • Katalog

Neboli: pokud není nalezena cena v ceníku, vezme se z katalogu. V úvahu se berou obratové ceny, jejich platnosti atd.

Komplikovaný případ nastává, když se sejde možnost a) s předchozí možností 2) a do toho vstoupí obratové ceny. V takovém případě se porovnávají ceny dodavatelů s přihlédnutím na to, že se objednává v alternativních jednotkách, které mohou objednané množství zaokrouhlit nahoru.

Příklad:

Dodavatel A prodává v baleních po 6 ks, poskytuje ceny 280 za kus od 0 ks, 260 od 12 ks.

Dodavatel B prodává v baleních po 5 ks, poskytuje ceny 270 za kus od 0 ks, 265 od 10 ks.

Potřebujete objednat 9 ks. Podle obratových cen byste koupili u A za 280 a u B za 270, takže byste objednali u B. Jenže ani jeden z dodavatelů 9 ks neprodá. Dodavatel A prodává 12 ks za 260 a B prodává 10 ks za 265. Z toho vyplývá, že výhodnější je nákup u A.

Přesně tak nyní funguje průvodce. Nakoupí 12 ks u A.

(Pozor, množství "od" v ceníku se vždy zadává ve skladových jednotkách, i když je vyplněna jednotka alternativní.)

4. Omezení na dodavatele

Omezení na dodavatele vybere ty produkty, které průvodce doporučí objednat u daného dodavatele. Záleží na nastavení, zda hledáte dodavatele s nejnižší cenou nebo v katalogu.

5. Výběr jiného dodavatele

Výběr jiného dodavatele nyní respektuje výše popsaná pravidla, tzn. dohledává cenu v ceníku nebo katalogu, objednává v alternativních jednotkách, zaokrouhluje na celé jednotky nahoru atd.

6. Vytváření plánu objednání

Vytváření plánu objednání již není spuštěné automaticky při každém použití průvodce. V novém okně průvodce má uživatel volbu, zda chce plán generovat či nikoli. V záhlaví je informace, kdy a kým byl naposled plán vygenerován.

Nová volba, zda plán generovat či nikoli

Nová volba, zda plán generovat či nikoli

Výchozí volba je Ano, pokud plán nebyl nikdy vytvořen nebo je den starý, a Ne, když byl plán vytvořen téhož dne.

Poznámka: plán objednání se generuje kvůli řešení závislostí mezi produkty. Například v případě výroby sestavuje požadavky na materiál na výrobu jednotlivých polotovarů a bere v úvahu, že polotovary se skládají z jiných polotovarů. Obdobně řeší též požadavky na sady. Plán objednání řeší též požadované časy dodání, výroby a dodací lhůty.

7. Ukládání nastavení průvodce

Ukládání nastavení průvodce již není podmíněno uživatelskou volbou v posledním okně průvodce. Ukládá se vždy při zavření, a to i v případě, že uživatel průvodce nedokončil.

8. Vícenásobné použití průvodce

Vícenásobné použití průvodce nyní funguje lépe. Dříve bylo možné na konci průvodce zvolit, že se má spustit znovu, a umožnit např. vytvoření objednávky u dalšího dodavatele. Přitom se již objednané produkty odepisovaly ze seznamu načtených produktů, aby se nenabízely znovu k objednání. Tato možnost funguje stále.

Novou funkcí je, že průvodce odepisuje objednané produkty i z plánu objednání. Díky tomu, že se plán nemusí generovat při každém spuštění, je možné průvodce zavírat a opětovně otevírat a pokračovat v objednávání od posledního stavu.

9. Zrychlení načítání produktů

Algoritmus načítání produktů byl přepracován s ohledem na optimalizaci rychlosti.

Mzdy - Přehled o výši pojistného elektronicky

Formátu xml souboru pro elektronické podání přehledu o výši pojistného byl aktualizován.

Prodejna - Produkty ze skladu prodejny

V možnostech modulu Prodejna, ve skupině Sklad, je nové nastavení Omezit produkty na sklad.

Nastavení omezit produkty na sklad

Nastavení omezit produkty na sklad

Pokud si zvolíte toto nastavení, budou se v seznamu produktů nabízet jen produkty uvedené na daném skladu. Jestliže bude zadán kód produktu, který na daném skladu není, produkt se vloží - omezení je určeno pouze pro zpřehlednění seznamů, nikoli pro zákaz použití produktů.

Prodejna - Seznam firem a oprávnění ke knihám adresáře

V modulu Prodejna lze zobrazit seznam firem. Tabulka obsahuje firmy ze všech adresářů. Uživatel, který neměl oprávnění ke čtení kontaktů z některého adresáře (tj. neměl nastaveno oprávnění ke čtení záznamů knihy agendy Adresář), viděl v tabulce všechny kontakty včetně těch, ke kterým neměl oprávnění. V tomto vydání se záznamy z knih, ke kterým nemá uživatel právo ke čtení, nebudou zobrazovat.

Tato úprava se týká také seznamu produktů a zakázek v modulu Prodejna.

Kontakty, ke kterým nemá uživatel právo ke čtení, se nabízejí v rozbalovacích seznamech Kontakt a uživatel je může vkládat do prodejny (stejně jako v případě dokladů v ostatních agendách).

Přenesená DPH

V záhlaví výkazu se v některých případech netiskl aktuálně zvolený výkaz za Dodavatele/Odběratele. Chyba je opravena v tomto vydání.

V Daňové evidenci (jednoduché účetnictví) bylo upraveno účtování DPH za zdanitelné plnění typu RCH (např. RCH stavba a montáž).

Souhrnné hlášení

Bylo upraveno dialogové okno možností tisku tohoto formuláře tak, aby způsob ovládání byl shodný s tiskem formuláře Přenesená DPH.

Strukturované klíče

V okně pro sestavení strukturovaného klíče se nyní přizpůsobuje délka prvků pro zadání jednotlivých částí klíče délce, která je nastavena pro danou položku klíče.

Přizpůsobení prvků pro zadání strukturovaného klíče

Přizpůsobení prvků pro zadání strukturovaného klíče

Ceník

Při založení nebo změně názvu ceníku se kontroluje název ceníku na nepovolené znaky. Pravidla pojmenování jsou stejná jako u názvů knih.

Při vytvoření nového ceníku (nebo úpravách ceníku, který nemá žádné položky) se zobrazí prvky pro zadání platnosti ceníku od-do. Díky tomu není nutné kvůli inicializaci platností procházet průvodce přepočtem.

Načtení kontaktu z internetu

Při načtení kontaktu z internetu došlo k chybě, pokud délka některého údaje adresy byla větší než povolená velikost daného pole v databázi (např. obec delší než 50 znaků). V tomto vydání je problém řešen tak, že se údaj zkrátí na povolenou délku.

Výroba - Klávesové zkratky v detailu kusovníku

Do detailu kusovníku a do hromadného zadávání bylo přidáno zpracování klávesových zkratek agendy.

Import účetnictví pro daňovou evidenci

Při použití importu Import účetnictví v daňové evidenci se zobrazovala chybová hláška "Nelze najít výstupní tabulku Doklady_import". Chyba je opravena v tomto vydání.

Čísla objednávek do přijatých faktur

Při použití funkcí pro vystavení přijatých faktur podle vybraných objednávek se nově do pole Objednávky přenáší číslo objednávky dodavatele, pokud je vyplněné. Jinak se přenáší číslo dokladu objednávky.

Zdanitelná plnění podle šablony

Při vystavení dokladů lze určit výchozí zdanitelné plnění šablonou. V minulých vydáních jsme upravovali nastavení zdanitelných plnění v souvislosti s přenesenou DPH a následkem těchto úprav bylo nastavení podle šablony ignorováno, například při vystavení faktury podle skladového dokladu. V tomto vydání výchozí hodnota podle šablony opět funguje.

Dodací list - Řazení sériových čísel

V tiskovém formuláři Dodací list bylo přidáno řazení sériových čísel, šarží a trvanlivostí.

Zobrazení zisk z prodeje ze skladu a dobropisy

V zobrazení Zisk z prodeje ze skladu se nyní zobrazuje záporná hodnota ve sloupci množství u položek dobropisů.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 23. 2. do 28. 2., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Přenesená DPH 

Doplněné dokumenty

Nákladové klíče
Používat více jednotek
Vkládání a přidání položek na doklad
Hledání záznamů
Karta Součet - Doklad
Předkontace knih
Kódy typů zdanitelných plnění pro souhrnné hlášení k DPH
Tiskové výstupy agendy Skladové doklady
Tiskové výstupy modulu Reklamace
Průvodce založením firmy
Použití a nastavení Akce
Popis dialogu Možnosti akce
Příkazy místní nabídky nad položkou
Vzhled tabulky, barva a typ písma buňky pomocí nabídky Formát
Zobrazení a rozvržení - základní pojmy
Popis karty Položky - Doklad
Karta Ostatní - Produkt
Tiskové výstupy agendy Účetnictví

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
 • Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
 • Vystavit převodky podle zakázek
 • Vystavit převodky podle objednávek
 • Vrácení produktů
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.