Souhrn změn ve vydání 20121220

vydání: 20121220 - verze: 14

Toto vydání Varia obsahuje první změny související s legislativou roku 2013. Na nové vydání je potřeba aktualizovat před tím, než začnete vystavovat doklady v lednu 2013. Doporučujeme vám proto aktualizovat ještě před koncem tohoto roku.

Aktualizace na toto vydání vyžaduje Maintenance na rok 2013. Pokud dosud nemáte aktivní program Maintenance 2013, neaktualizujte na toto vydání.

Nové sazby DPH 15 % a 21 %

V číselníku DPH pro zemi CZ jsou následující změny:

 • sazby 14 % a 20 % byly ukončeny k 31. 12. 2012
 • byly přidány nové sazby 15 % a 21 % od 1. 1. 2013

 

V době vydání této aktualizace je největší pravděpodobnost, že od 1. 1. 2013 budou platit uvedené sazby.

Před tím, než začnete vystavovat doklady v roce 2013, se prosím ujistěte, že výše uvedené sazby DPH opravdu platí. V případě, že by tomu tak nebylo, uvedeme novou aktualizaci, která bude obsahovat platné sazby DPH.

Prosím věnujte pozornost informacím uvedeným v článku Změna sazeb od 1. 1. 2013.

Mzdy 2013

Toto vydání obsahuje nastavení parametrů pro výpočet mezd v roce 2013. Neobsahuje však všechny legislativní novinky, protože v době jeho vydání ještě nejsou schváleny příslušné předpisy. V průběhu ledna proto bude následovat několik aktualizací, kterými postupně doplníme jednak výpočet nových mzdových složek a také nové verze výkazů.

Před výpočtem mezd za leden 2013 proto prosím zkontrolujte aktualizace a nainstalujte si nejnovější vydání Varia.

Další informace o mzdách jsou uvedeny v samostatném článku Mzdy - Nastavení roku 2013.

Daň odvede zákazník

Na daňových dokladech za plnění, u kterých má povinnost odvést DPH odběratel, musí být uveden povinně text "Daň odvede zákazník".

Od tohoto vydání se tento povinný text tiskne automaticky jako řádek v tabulce rekapitulace DPH pod řádkem za dané zdanitelné plnění.

Text se tiskne pokud je zdanitelné plnění:

 • Přenesená DPH, Přenesená DPH E, Přenesená DPH,
 • Stavba a montáž,
 • EU Osvobozená, EU Osvobozená DP A,
 • Zvláštní režim,
 • Třístranný obchod DZ,
 • Služby mimo tuzemsko,
 • Přemístění.

 

Úprava se týká tiskových formulářů:

 • Interní doklad,
 • Stvrzenka,
 • Pokladní doklad,
 • Účtenka 108 mm,
 • Účtenka 60 mm,
 • Účtenka 76 mm,
 • Účtenka 82 mm,
 • Faktura se zálohami,
 • Faktura se splátkovým kalendářem,
 • Faktura se slevami,
 • Faktura s dluhy,
 • Faktura německy,
 • Faktura anglicky,
 • Faktura,
 • Faktura s příkazem.

Poznámka: Text se tiskne na standardních tiskových formulářích. Pokud používáte vlastní nebo upravené tiskové formuláře, je potřeba, aby je váš dodavatel upravil, nebo musíte text uvést sami.

Nové texty daňových dokladů

Do číselníku textů dokladů (karta Součet v detailu dokladu) přibyly nové texty:

 • Vystaveno zákazníkem: Vystaveno zákazníkem
 • Bazar: Zvláštní režim - použité zboží
 • Umění: Zvláštní režim - umělecká díla
 • Starožitnost: Zvláštní režim - sběratelské předměty a starožitnosti
 • CK: Zvláštní režim - cestovní služba

Tyto texty se mají nově uvádět na dokladech s příslušným zdanitelným plněním.

Rozvaha 2013

V modulu Účetnictví přibyla nová definovaná sestava Rozvaha 2013 a navazující tiskový formulář Rozvaha 2013.

Před použitím tiskového formuláře je potřeba přizpůsobit vzorce účtovému rozvrhu. Týká se to především řádků, ve kterých se rozlišují částky pomocí analytických účtů.

Tip: Účty použité v definované sestavě zobrazíte přehledně pomocí příkazu menu Soubor l Účty v sestavě dle řádku... a Účty v sestavě dle účtu...

Sklad - Příjmy a výdeje

V agendě Sklad přibylo nové zobrazení Pohyby - Příjmy a výdeje. Tabulka zobrazuje množství v jednom sloupci (přijaté kladně, vydané záporně). Pohyby lze filtrovat například podle produktu a data pohybu. Hodnoty ve sloupci Množství a Cena pohybu lze sčítat a získat tak množství nebo hodnotu příjmů a výdejů za určité období.

Do zobrazení Obraty od-do byly doplněny sloupce s cenou produktů.

Přidávání kontaktů do kampaně

V detailu kampaně, na kartě Kontakty, lze tlačítkem Hromadný výběr zobrazit seznam kontaktů z adresáře, vybrat jednotlivé kontakty a vložit je. Do seznamu byly přidány další sloupce, které umožňují vybírat filtrování kontaktů:

 • Referent
 • Okres
 • Stát
 • Region
 • Vzdálenost
 • Skupina firmy
 • Zasílat
 • Index obratu předpoklad
 • Index obratu
 • Index loajality
 • Index platební morálky
 • Kategorie cen
 • Velikost
 • Obor činnosti
 • Počet zaměstnanců

Tip: Kontakty do kampaně můžete přidat také z tabulky agendy Adresář. Díky tomu můžete použít pro výběr kontaktů libovolné zobrazení a filtry Adresáře.

Text interních dokladů majetku

Při vytvoření interních dokladů, pomocí funkce agendy Evidence majetku, se uvede do textu dokladu popis operace:

 1. Zařazení
  Zařazení majetku <Cislo_majetku> <Nazev>
 2. Vyřazení
  Vyřazení majetku <CisloMajetku> <Nazev>
 3. Odpisy
  Odpisy majetku <M/YYYY>

Podřízené kontakty

Do zobrazení Podřízené kontakty (Lidé), v agendě Adresář, byl přidán sloupec Referent (NK), který zobrazuje údaj Referent nadřazeného kontaktu.

Hledání produktů v okně Příjem objednávek

Při použití funkce Vystavit příjemky k objednávkám l Podle dodavatele a produktů se otevře okno s přehledem objednaných produktů u vybraného dodavatele. Pod seznamem produktů je nové tlačítko Hledat produkty, které umožňuje hledání produktů podle hodnot v polích:

 • Produkt,
 • Čárový kód na kartě produktu,
 • Čárový kód v ostatních čárových kódech produktu,
 • Katalogové číslo na kartě produktu a
 • Katalogové číslo produktu vedené u dodavatele (Číslo alternativní v ceníku daného dodavatele).

Při hledání části textu je potřeba zadat zástupný znak *

Odesílání e-mailů na 2 adresy

Funkce na hromadné odeslání e-mailů byla upravena tak, aby umožňovala odeslání na dvě adresy uvedené v poli E-mail a oddělené středníkem.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 6. 12. do 20. 12., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.