Souhrn změn ve vydání 20121012

vydání: 20121012 - verze: 14

Kopírování kusovníků

V agendě Kusovníky, v modulu Výroba, je v okně strukturovaného kusovníku nové tlačítko Kopírovat do jiného výrobku, které funguje jako stejnojmenné tlačítko na dialogu hromadného zadávání postupů a kusovníků. Následně se otevře okno, které nově, kromě cílového výrobku, zobrazuje i zdrojový. Ve spodní části jsou nově volby, díky kterým si uživatel může vybrat, jestli chce kopírovat kusovníky nebo operace. Kopírovací funkce je zrevidovaná tak, aby přenášela všechny údaje kusovníků a operací.

Oprava odeslání e-mailu CDO

V minulém vydání 20121010 jsme rozšířili možnosti odeslání e-mailu metodou CDO, o možnost elektronického podpisu. V důsledku této úpravy nelze v uvedeném vydání odeslat e-maily CDO v případě, že nejsou nastaveny možnosti podpisového klíče. Pokus o odeslání skončí chybou "Neplatné použití null". Chyba je opravena v tomto vydání.

Aktualizace stavu zprávy v datové schránce

Ve vydání 20121010 je chyba, která znemožňuje aktualizaci stavu zprávy. Pokus o aktualizaci skončí chybou "Typ ze sestavení ISDS, version = 1.0.1.0, ... nelze načíst". Chyba je opravena v tomto vydání.

Údaj Výprodej přidán do zobrazení agendy Sklad

Do přehledů v agendě Sklad, které zobrazují údaje z katalogu, byl přidán sloupec Výprodej.

Import dokladů a název kontaktu

Při importu dokladů se může založit také kontakt uvedený na dokladu do adresáře. V minulých vydáních se při tom do adresáře nepřenesl název kontaktu, pouze identifikátor Kontakt. V tomto vydání se název kontaktu z dokladu do adresáře přenáší.

Uživatelská pole v katalogu

Počet automaticky mapovaných uživatelských polí na sloupce v tabulce agendy Katalog byl zvýšen z 20 na 60.