Souhrn změn ve vydání 20120829

vydání: 20120829 - verze: 14

Prodejna - čárové kódy Code 128

V modulu Prodejna byla upravena funkce pro načtení čárového kódu. V případě načtení čárového kódu systému Code 128, kromě znaků A-Z, 0-9, - a " " (mezera), se budou načítat i další symboly povolené v tomto kódu:

;=,-./`[\]'*+()_:<>{}|"#&@!?$%^~

Úprava též zajišťuje správné načítání znaků YZ na klávesnicích QWERTZ a QWERTY.

Poznámka: modul Prodejna, na rozdíl od ostatních modulů, interpretuje kódy načtené čtečkou jiným způsobem, což umožňuje nezávislost na nastavení národní klávesnice. Pokud načtete kód čtečkou do libovolné aplikace (např. textového editoru), bude výsledný text záviset na nastavení klávesnice. Například při zapnuté klávesnici EN obdržíte text 123456 a u klávesnice CS bude výsledek +ěščřž. Modul Prodejna bude nezávisle na typu aktivní klávesnice interpretovat sekvenci znaků jako 123456. Je potřeba mít toto na paměti například při načítání kódů čtečkou do katalogu, kdy bude potřeba zvolit klávesnici EN.

Generování čárového kódu

Funkce pro generování čárového kódu umožňuje generovat číselnou řadu produktů daného výrobce od 1 do n. Předpokládá se, že výrobce má přidělen svůj kód v rámci kódu své země. Při klepnutí na odkaz < Vložit další číslo vyhledá v datech katalogu nejvyšší přidělené číslo pro daného výrobce a inkrementuje ho o 1. (Popsaný případ platí pro systém EAN 13, pro EAN 8 platí obdobný princip.)

V případě, že uživatel otevřel okno čárových kódů a pokusil se vygenerovat Čárový kód, Čárový kód vlastní a čárový kód do tabulky Další čárové kódy, vracela funkce pro vložení dalšího čísla stále stejné pořadové číslo. To je dáno tím, že nově vygenerovaný čárový kód není uložen do okamžiku zavření okna čárových kódů. V tomto vydání je funkce pro vyhledávání pořadových čísel upravena tak, aby brala v potaz také čísla, která byla nově vygenerována a ještě nejsou uložena.

Mzdy – kontrola změny zdravotní pojišťovny

Byla přidána kontrola změny zdravotní pojišťovny. Podrobné informace naleznete v článku Kontroly při zadávání a výpočtu mezd, v odstavci Kontrola změny zdravotní pojišťovny.

Import a kontrola duplicity

Při importu záznamů agend dokladů, agendy Katalog a agendy Adresář, se kontroluje duplicita importovaných záznamů. V tomto vydání je sjednocen postup při řešení duplicit. Při importu se zobrazí seznam duplicitních záznamů a uživatel v tomto seznamu vybere, které z duplicitních záznamů chce importovat. Při importu se nenačtou záznamy, které jsou duplicitní a uživatel je nevybral v seznamu duplicitních záznamů.

Export dokladů a zaúčtováno

Při použití Průvodce pro export dokladů k zaúčtování lze exportované doklady označit příznakem Zaúčtováno. Při zaúčtování dokladů se kromě příznaku "zaúčtováno" zapíše do Stav dokladu text Zaúčtováno. Od tohoto vydání bude Průvodce nastavovat kromě příznaku také textový stav dokladu, stejně, jako to dělá funkce pro zaúčtování.

Výroba - nefakturovat skladové doklady

Skladové doklady vystavené z výrobní zakázky (výdejky materiálu a příjemky výrobků) budou od tohoto vydání označeny automaticky příznakem Nefakturovat.

Faktura a tisk textu pod položkami

Při tisku nedaňových faktur může text dokladu překrýt částky faktury uvedené pod položkami. V tomto vydání je tiskový formulář Faktura opraven tak, aby se částky textem nepřekrývaly.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 15. 8. do 28. 8., byly realizovány následující změny:

Doplněné dokumenty
Dialog Dokument
Složka pro ukládání dokumentů (záznamů)
Účtový rozvrh a osnova
Kontroly při zadávání a výpočtu mezd
Karta Obecné - Prodejna
Karta Ceny - Prodejna
Karta Kódy - Prodejna
Karta Periferie - Prodejna
Karta Uživatelé - Prodejna
Karta Tlačítka - Prodejna
Na zakázku (typ strategie) 
Na objednávku (typ strategie) 
Podle objednacího cyklu (typ strategie)
Dočasně nedostupné dokumenty
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Sklad
Zobrazení agendy Katalog
Zobrazení agendy Zakázky
Zobrazení agendy Objednávky
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vrácení produktů
Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.