Souhrn změn ve vydání 20120307

vydání: 20120307 - verze: 14

Průvodce vystavením objednávek

V minulém vydání jsme uvedli přepracovaného průvodce vystavením objednávek. V tomto je aktualizace průvodce, která reaguje na poznatky z praxe.

  • U produktů, které používají varianty zadané v katalogu variant, ale zároveň existují případy, kdy se tento produkt vyskytuje na položce dokladu nebo na skladové kartě i s výchozí variantou (-), mohlo dojít k objednání položek, které nebyly zobrazeny při vybírání v přehledu produktů. Tyto položky vznikly požadavkem ze zakázky nebo z minimálního množství skladové karty a objednaly se automaticky, aniž by měl uživatel možnost jejich objednání ovlivnit. Jedinou možností bylo zrušit nechtěné objednávky ručně. Chyba je nyní opravena. Položky se uživateli zobrazí.
  • Při použití volby načítání cen z ceníků od dodavatele s nejnižší cenou mohlo dojít k duplikaci položky v případě, že existovaly současně dvě stejné platné ceny v různých nákupních cenících. Chyba je opravena.
  • Průvodce nereagoval na výběr skladů. Chyba je opravena.

Rozpočítání nákladů

Do Průvodce rozpočítáním nákladů byla přidána možnost vytvořit interní doklad pro přidání nákladu, ke kterému není faktura (nebo pokladní doklad).

V průvodci byla opravena dodatečná úprava nákladů, kdy úprava částky jednoho z nákladů na příjemce vedla k odebrání ostatních nákladů na témže dokladu.

Výchozí osnova pro státní neziskové organizace

V modulu Účetnictví byla aktualizována výchozí účtová osnova a rozvrh pro státní neziskové organizace.

Pokud si přejete aktualizovat účtovou osnovu podle výchozího nastavení, postupujte následovně:

  • Spusťte Vario a otevřete firmu, ve které chcete aktualizovat osnovu.
  • Otevřete modul Účetnictví.
  • Otevřete Účtový rozvrh, příkazem Účtový rozvrh... z menu Agenda.
  • Přejděte na kartu Účtová osnova.
  • Klepnutím na tlačítko Aktualizovat osnovu se zaktualizuje osnova v datech aktuální firmy podle výchozí osnovy platné od roku 2012.

Aktualizací osnovy se přepíšou případné úpravy, které jste provedli v osnově.

Aktualizací se neaktualizují popisy v účtovém rozvrhu. Aktualizace má význam pro tiskové výstupy, kde se uvádí popis za třídy, skupiny a syntetické účty z účtové osnovy.

Tiskový formulář Hlavní kniha a daňová konta

V možnostech tisku formuláře Hlavní kniha lze zvolit tisk za daňová konta. Prvek pro volbu tisku daňových kont byl změn tak, aby ukazoval trojnásobný stav (nepoužito, ano, ne). Předchozí prvek přepínal tyto tři stavy, ale stav nepoužito vypadal stejně jako stav ne.

Dále byl opraven tisk s volbou ne u dat na SQL serveru, který v určitých případech netiskl žádné záznamy.

Konstantní a specifický symbol ze zakázky do faktury

Bylo upraveno kopírování konstantního a specifického symbolu ze zakázky do faktury. Pro kopírování Specifického symbolu platí stejné podmínky jako pro Číslo účtu.

Konstantní symbol se ze zakázky do faktury zkopíruje jen pokud je na zakázce vyplněn. V opačném případě bude použita výchozí hodnota daná šablonou v knize faktury.

Poznámka: Konstantní symboly jsou již v běžném platebním styku zbytečné. Pokud je nepotřebujete, doporučujeme je pomocí šablony nevyplňovat. Na nových fakturách se netiskne konstantní symbol pokud není vyplněn (vynechá se celý řádek s tímto údajem).

Evidence smluv - seznam vystavených dokladů

Při vygenerování faktur v modulu Evidence smluv (modul generuje faktury např. měsíčně podle podkladů ze smluv) se vystavené faktury otevíraly na obrazovce. To zbytečně zaplnilo monitor otevřenými doklady.

Od tohoto vydání se otevře okno vystavených dokladů, které umožňuje uživateli zvolit si akci, kterou potřebuje. Doklady lze například přímo vytisknout nebo otevřít atd.

Přepočet výrobního ceníku - průběh

Při přepočtu výrobního ceníku se bude zobrazovat informace o průběhu přepočtu, aby bylo v případě déle trvajícího výpočtu zřejmé, že výpočet probíhá.

Tiskový formulář pro konkrétní firmu (data)

V doplňku SDK je možno v detailu tiskového formuláře určit název firmy, pro kterou je určen tiskový formulář. V případě, že zadáte firmu tiskového formuláře, bude se tiskový formulář nabízet pouze v datech zadané firmy.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 29. 2. do 6. 3., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Korespondence

Významně aktualizované dokumenty
Návod na zadání Dohody o provedení práce (DPP)
Karta Obecné - Prodejna
Instalace a nastavení modulu Prodejna
Doplněné dokumenty

Nainstalovat úpravy
Instalace a nastavení agendy Datové schránky
Karta Souvislosti - Kontakt
Instalace a nastavení doplňku Čárové kódy
Instalace a nastavení modulu Evidence smluv
Instalace a nastavení modulu Reklamace
Instalace a nastavení modulu Výroba
Firmy zpracovávané systémem Vario
Vložení produktu, kontaktu a platba v Prodejně
Nabídka - Zakázka - Objednávka (popis dialogu)
Typy kontaktů
Vytvořit Počítaný ceník
Vytvořit Počítaný ceník pro vybrané produkty
Vytvořit Výchozí ceník
Ceníky a detail Ceníku (popis dialogu)
Předkontace knih
Finance (Manager)
Obchod (Manager)

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
Zobrazení agendy Banka
Zobrazení agendy Příkazy
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Dokumenty
Zobrazení agendy Pokladna
Zobrazení agendy Sklad
Zobrazení agendy Katalog
Zobrazení agendy Úkoly
Zobrazení agendy Zakázky
Zobrazení agendy Objednávky
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Podle objednacího cyklu (typ strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vystavit převodky podle zakázek
Vystavit převodky podle objednávek
Vrácení produktů
Dialog Průvodce vystavením objednávek
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.