Souhrn změn ve vydání 20120802 - pozor změna datové struktury

vydání: 20120802 - verze: 14

Změna datové struktury

Z důvodu připravovaných vylepšení Varia obsahuje toto vydání Varia změny v datové struktuře. Při aktualizaci se bude měnit struktura databáze, a proto se budou muset všichni uživatelé odhlásit z Varia. Prosíme počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

E-maily

Okno odeslání e-mailu a šablony

Při spuštění dialogu E-mail se automaticky použila poslední šablona, která byla použita v daném kontextu. Název této šablony se ale nezobrazil v rozbalovacím seznamu šablon, kde zůstal text Zvolte šablonu. Nově se v rozbalovacím seznamu zobrazí název šablony, která je použita.

Tvorba Šablon

Při tvorbě šablon lze využít proměnných z místní nabídky. Předchozí místní nabídka však byla matoucí, protože položka Pole kontaktu obsahovala pouze pole Název firmy, Ulice, Město a Jiné. Nabídka Pole osoby z dokladu se jmenovala Pole osoby. Toto vedlo k doměnce, že Pole osoby se použijí v adresáři pro osoby a Pole kontaktu pro firmu. Pole osoby však sloužilo výhradně pro osobu z dokladu. Tato nabídka byla proto přejmenována na Pole osoby z dokladu. Nabídka Pole kontaktu byla obohacena o pole Oslovení, Oslovení příjmení, Křestní jméno, Příjmení a Titul.

Hromadný e-mail v Adresáři

Původní verze neuměla využívat nové šablony, pouze původní šablony založené na exportu. Pokud však nebyl zvolen export, mohlo okno odeslání e-mailu načíst naposledy použitou šablonu, což v tomto případě není žádoucí.

Okno Hromadný e-mail proto bylo upraveno tak, aby se dala zvolit buďto nová šablona nebo původní export.

Nové volby odeslání hromadného mailu 

Nové volby odeslání hromadného mailu.

  • První volba (Standardní e-mail) umožňuje vybrat šablonu, která se má použít pro vygenerování testu e-mailu. V tomto případě se jedná o šablony známé z okna odeslání e-mailu.
  • Druhá volba zachovává původní možnost generování e-mailů pomocí exportu. (Dříve byl export označován jako šablona.)
  • Nově lze také vybrat přílohu(y) před odesláním e-mailu. To bylo v předchozí verzi možné pouze při otevření dialogu E-mail, což znamenalo, že uživatel musel zaškrtnout políčko Upravit zprávu.
  • Dále je možno nastavit prodlevu mezi odesíláním e-mailů. Tato volba je určena k omezení počtu odeslaných zpráv za určitý čas (některé servery blokují hromadné odesílání mailů).

Tip: E-maily a kampaně

Pro účely odeslání hromadných e-mailů ve formátovaném HTML doporučujeme používat agendu Kampaně. V textu kampaně lze vytvořit HTML e-mail a v něm nově použít proměnné, známé ze šablon. Kampaně odesílají mail přes rychlé rozhraní CDO. Pro běžné odeslání může mít uživatel nastaven svůj standardní MAPI klient (např. Outlook), ale hromadné e-maily odešle agenda Kampaně přes rychlé rozhraní CDO. U kampaně se snadno vytvoří seznam kontaktů, kterým se má e-mail poslat. Kampaně udržují historii odeslaných e-mailů. Při odeslání hromadného e-mailu z kampaně lze nově rovněž nastavit časovou prodlevu při odeslání e-mailů.

HTML e-mail a vložení polí v okně Kampaně

HTML e-mail a vložení polí v okně Kampaně.

 

Odeslání hromadného e-mailu z kampaně

Odeslání hromadného e-mailu z kampaně.

Ostatní

Nebylo možné odeslat e-mail s přílohou, pokud byla vyplněna skrytá adresa a nebyla vyplněna adresa Komu.

Nastavení možností e-mailu je nově možné otevřít nejen z okna odeslání, ale také tlačítkem Možnosti E-mailu v okně Možnosti (Nástroje/Možnosti...).

Fakturace služeb

Při fakturaci služeb pomocí funkce "Všechny nefakturované položky" se nefakturovaly služby ve stavu Objednat. V tomto vydání je vystavení faktur upraveno tak, aby se při použití zobrazení "nefakturované" fakturovaly i položky služeb ve stavu Objednat.

Funkčnost je díky tomu nyní konzistentní se skladovými položkami.

Evidence majetku - Roční přehled

Tiskový formulář Roční přehled byl přepracován. Nyní zobrazuje sloupce Pořizovací cena (pořizovací cena + technická zhodnocení v prvním roce), součet odpisů ve vybraném roce a technické zhodnocení + změny ceny ve vybraném roce.

Inventura - jednotky

Do tabulky inventury byl přidán sloupec Jednotky, aby bylo jasné, v jakých jednotkách se zadává množství inventury.

V okně inventury bylo opraveno přidávání produktů, které na daném skladu ještě neměly založenou skladovou kartu. Přidání produktu v tomto případě nebylo možné.

Detail skladové položky pouze pro čtení

Pokud se otevřel detail skladové položky nad skladem, ke kterému má daný uživatel pouze právo na čtení, nebylo možné změnit zobrazení na kartě Doklady. V tomto vydání je oprava, která zajišťuje, že zobrazení lze vybírat i když je detail skladové položky určen pouze pro čtení.

Zobrazení Variant u položek převedených z Varia 11

Při převodu dat z předchozí verze systému mohou být některé produkty rozšířeny o používání Variant. Potom mohou existovat položky dokladů, kde je na jednom řádku použit produkt ve více variantách. Od tohoto vydání lze zobrazit varianty na položce pomocí okna přehledu množství (Ctrl+E), ve kterém se v případě různých variant produktu na jedné položce zobrazí sloupec Varianta.

Nový kontakt a nabízet v dokladech

Při založení kontaktu funkcí načtení z rejstříků MFCR, se automaticky zvolila volba Nabízet v dokladech. Od tohoto vydání se při založení kontaktu nastaví pouze údaje Odběratel a Dodavatel. Volba Nabízet v dokladech se nastaví podle šablony nového záznamu (ve většině případů bude nastavena na Ano, stejně jako v předchozím vydání).

Možnosti předkontací a délka analytiky

V okně Možnosti předkontací se nyní přizpůsobuje šířka sloupců nastavené délce analytiky. Standardní šířka byla přizpůsobena třímístné analytice. Pokud uživatel používal analytiku na více míst, musel změnit šířku sloupce, aby viděl celé číslo účtu.

Zobrazení Stav sady na skladech

Zobrazení bylo upraveno tak, aby se počet vypočtených sad, který lze sestavit, zobrazoval zaokrouhleně na nejbližší celé nižší číslo.

Přehled výnosů a skladových nákladů zakázky

V určitých případech mohlo dojít k chybě dělení nulou ("Divide by zero error...") v tomto zobrazení. V novém vydání je zobrazení upraveno tak, aby k chybě dělení nulou nemohlo dojít.

Import dokladů k zaúčtování z Varia 11

Při importu dokladů k zaúčtování z Varia 11 do Varia 12 mohlo dojít, v případě aktualizace již existujících dokladů, k duplikování položek. Chyba je opravena v tomto vydání.

Duplicitní ceny

Pokud je cena pro jeden produkt definována ve dvou cenících, které mají stejnou kategorii cen a je otevřeno dialogové okno Katalog a sklad nad dokladem s danou kategorií cen, zobrazí se chybová hláška "Záznam s tímto identifikátorem již existuje. Nelze uložit duplicitní hodnotu.". Problém je, že nelze jednoznačně určit, která z duplicitních cen.

V tomto vydání je zobrazení cen v dialogu Katalog a sklad upraveno tak, aby duplicitní cena nezpůsobovala zobrazení chybové hlášky. Produkt s duplicitní cenou bude ve výsledcích hledání zobrazen 2x.

Finanční úřady

V možnostech tiskových formulářů Přiznání k DPH, Přenesená DPH, Souhrnné hlášení k DPH a Žádost o daňové bonusy byl zaktualizován číselník finančních úřadů.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 20. 6. do 1. 8., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Odeslání chybových stavů on-line do Helpdesku 

Významně aktualizované dokumenty

Oprávnění k ceníkům
Průvodce nastavením nové firmy
Kontrola ceníkové ceny na položce dokladu
Výkaz Intrastat (popis dialogu)
Nastavení odesílání e-mailů metodou CDO 

Doplněné dokumenty

Nastavení agendy Katalog
Oprávnění k Altus Vario
Přidání a nastavení knihy
Metody přepočtů ceníků
Vytvořit Výchozí ceník
Vytvořit Počítaný ceník pro vybrané produkty
Ceníky a detail Ceníku (popis dialogu)
Panel nabídek
Nastavení agendy Objednávky
Nastavení agendy Zakázky
Nastavení modulu (agendy) Přijaté doklady
Nastavení modulu (agendy) Pokladna
Nastavení agendy Skladové doklady
Nastavení agendy Vydané doklady
Nastavení agendy Výroba
Stavy položek výrobní zakázky
Výchozí stav skladových položek
Stavy položky zakázky pro funkci objednávání služeb
Karta Obecné - Prodejna
Instalace a nastavení modulu Prodejna
Skladové doklady k reklamovanému produktu - karta Doklady
Příjem reklamace odběratelů - karta Obecné
Práce s dialogem Smlouva
Výběr a vložení produktů pomocí dialogu Katalog a sklad
Založení nového pracovníka
Tiskové výstupy agendy Vydané doklady
Inventura skladu (práce s dialogem)
Hromadný e-mail (Adresář)
Hromadný e-mail (Kampaně)
Obecné informace o funkci odesílání e-mailu
Metody odesílání e-mailu
Odeslání upomínek e-mailem
Šablony e-mailů
Tiskové výstupy agendy Vydané doklady
Naše firma
Počáteční stav Adresáře
Vkládání a přidání položek na doklad
Obecné změny v novém systému Vario 

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
Zobrazení agendy Banka
Zobrazení agendy Příkazy
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Pokladna
Zobrazení agendy Sklad
Zobrazení agendy Katalog
Zobrazení agendy Zakázky
Zobrazení agendy Objednávky
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Podle objednacího cyklu (typ strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vrácení produktů
Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.