Souhrn změn ve vydání 20120118

vydání: 20120118 - verze: 14

Změna velikosti okna

Rozšířili jsme funkčnost prvku, který slouží pro změnu velikosti oken.

 • Poklepáním na pravý dolní roh se změní velikost okna.
  U oken detailů Kontakt, Doklad a Produkt se velikost přepne z vlastní velikosti na původní a naopak.
  U okna Výběr záznamů (např. Fakturovat zakázky) se poklepáním okno maximalizuje, nebo vrátí na původní velikost.
 • Prvek byl doplněn o místní nabídku, která umožňuje dočasné rychlé změny velikosti a pozice.

 

Nová místní nabídka prvku pro změnu velikosti okna

Nová místní nabídka prvku pro změnu velikosti okna.

Tipy:

 • Okno, které obsahuje "širokou" tabulku, rychle roztáhnete na maximální šířku příkazem Maximální šířka.
 • Okno s "dlouhou tabulkou" rychle natáhnete příkazem Maximální výška.
 • Pokud je tabulka velká na šířku i na výšku, můžete rychle maximalizovat okno příkazem Maximální velikost.

 
Poznámka: Při změně velikosti okna pomocí místní nabídky se velikost okna neukládá. Funkce je zatím rozšířena jen ve výše uvedených oknech.

Katalogové číslo varianty

V položkách dokladu lze od tohoto vydání vložit produkt také vložením katalogového čísla varianty do pole Produkt. Pokud vložíte do pole Produkt hodnotu, která není nalezena v katalogu ve sloupci Produkt, pokusí se Vario najít produkt podle následujících údajů:

 • Čárový kód (hodnota musí být delší než 6 znaků)
 • Katalogové číslo
 • Objednací číslo (tj. katalogové číslo dodavatele z nákupního ceníku)
 • Katalogové číslo varianty (nově od tohoto vydání, produkt musí používat katalog variant)


Tip: Produkty podle katalogového čísla můžete vkládat do položek dokladu také pomocí seznamu nad polem Katalogové číslo v položkách dokladu.

 • Ve sloupci Katalogové číslo (v položkách dokladu) stisknete klávesu F4. Otevře se seznam katalogových čísel včetně čísel z katalogu variant.
 • Do sloupce Katalogové číslo zapíšete několik počátečních znaků hledaného čísla. Stiskem klávesové zkratky Ctrl+MEZERNÍK se buďto vyhledá a vloží číslo, nebo se otevře seznam čísel, která začínají na zadané znaky.

 

Seznam katalogových čísel se otevře stiskem klávesy F4 ve sloupci Katalogové číslo.

Seznam katalogových čísel se otevře stiskem klávesy F4 ve sloupci Katalogové číslo.

Upozornění na kontrolní součet

V detailu přijatých dokladů lze zadat kontrolní součet. Tuto funkci doporučujeme používat, protože Vario pohlídá, zda celková částka dokladu po zadání položek souhlasí s přijatým dokladem.

V tomto vydání jsme změnili upozornění na nezadaný nebo chybný součet dokladu. Místo dialogového okna s upozorněním se zobrazí bublina u částky kontrolního součtu.

Nové řešení má dvě výhody:

 • Uživatel nemusí zavírat dialogové okno s upozorněním klepnutím na tačítko OK a může rovnou zadat kontrolní součet nebo opravit doklad.
 • Pro nové uživatele je toto upozornění návodné, protože jim ukáže prvek s kontrolním součtem a částkou, která je v něm uvedena.

 

Dialogové okno upozorňující na nesoulad v kontrolním součtu bylo nahrazeno bublinou

Dialogové okno upozorňující na nesoulad v kontrolním součtu bylo nahrazeno bublinou.

Čárové kódy k balení

V okně dalších čárových kódů nebylo možné vybrat k čárovým kódům jednotlivá balení. Chyba je v dialogovém okně Čárové kódy produktu od vydání 20111021. Chyba je opravena v tomto vydání.

 

Okno čárové kódy produktu a výběr balení

Okno čárové kódy produktu a výběr balení.

Mzdy - nelze odstranit pracovní poměr

Při pokusu o odstranění pracovního poměru se zobrazí chybová hláška:

Databázový stroj Microsoft Jet nemůže najít vstupní tabulku nebo dotaz [pracovní poměr]. Přesvědčte se, zda existuje a zda je název napsán správně.

 

Chyba při odstranění pracovního poměru

Chyba při odstranění pracovního poměru.

Pracovní poměr se neodstraní. Chyba je v detailu pracovního poměru od vydání 20120104.

Chyba je opravena v tomto vydání.

Mzdy - úprava tiskových formulářů pro rok 2012

Byly upraveny některé tiskové formuláře v agendě Personalistika. Podrobný popis naleznete v článku Mzdy - Personalistika - úprava tiskových formulářů pro rok 2012.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 10. 1. do 17. 1., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Převést převodky - hromadný převod
Vystavení převodky podle dokladu 

Významně aktualizované dokumenty

Elektronická podání 

Doplněné dokumenty

Vkládání a přidání položek na doklad
Vložení produktu, kontaktu a platba v Prodejně
Vystavení dokladů (popis dialogu)
Inventura skladu (popis dialogu)
Pro úpravu textu či dat
Vystavit příjemky k pokladním dokladům (Pokladna)
Vystavit výdejky k pokladním dokladům
Karta Souvislosti - Kontakt
Dialog Čárové kódy
Předkontace knih
Aplikace cen na doklad
Zaúčtování dokladů
Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu
Vystavit upomínky v agendě Vydané doklady
Vytvoření nové Upomínky
Kopírování zakázky a nabídky (Zakázky)
Obecné informace o exportech a importech agendy Adresář
Obecné informace o exportech a importech agendy Katalog
Karta Obecné - Produkt (funkce Nabízet v dokladech) 

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.